01-09-2008

מאת: ערפאת עמרו, עמותת "קו לעובד"

ביום שבת זה נערכה סדנה לפועלים החקלאיים בהתנחלויות הישראליות באזור בקעת הירדן, וזאת במסגרת שיתוף פעולה בין עמותת "קו לעובד" והתאחדות אגוד הפועלים הפלסטיניים במחוז טובאס. במפגש זה השתתפו 125 פועלים מטמון וכפרי האזור.

פועלי התנחלויות הבקעה: שכר נמוך, עושק מצד הקבלנים, ובורות לגבי זכויות

מבעיות העובדים שעלו במפגש: מחצית הפועלים החקלאיים עובדים ללא אישורי עבודה ונכנסים לאזור הבקעה ללא אישור. העובדים מרוויחים בין 40 ל-60 ש"ח ליום. מרביתם מועסקים דרך קבלנים, ואף חלק מהקבלנים הפכו למעסיקים.

אין בידי העובדים כל הוכחות על העסקתם מלבד רשיון העבודה, ולחלקם אין גם רשיון זה. רוב העובדים מועסקים כעובדים "זמניים" ועוברים בין המעסיקים השונים בהתאם לעונה.

הפועלים הצביעו על הפרת זכויותיהם הנובעת מבורותם בחוקי העבודה, ובגלל הקבלן הפלסטיני, והתחרות הגבוהה ביניהם על מקומות העבודה המעטים. העובדים אמרו שמחאה כנגד תנאי העסקתם עלולה לגרום לקושי הולך וגובה במציאת עבודה. לפועלים אין כיסוי לתאונות עבודה או לחפשות המחלה שלהם, הם אינם זוכים לכל הדרכה אודות סביבת העבודה וסכנות הנובעות משימוש בחומרי הדבר עמם הם עובדים.

אבראהים דראע'מה: הפסדי העובדים מגיעים למליארד שקל

בדבריו התרכז אבראהים דראע'מה, יו"ר ההתאחדות אודות חשיבות המפגש בצל הפרת זכויות העובדים והעובדות החקלאיים. הוא העיר שערך המשכורות והזכויות הסוציאליות של העובדים בהתנחלויות מגיעות לסכום של מעל מליארד שקל אך בגלל ההזנחה הכללית זכויות אלו נזרות לרוח ואובדות. דראע'מה הוסיף: "קיים מחסום של פחד בקרב העובדים כשמדובר בעבודתם בהתנחלויות. הכרחי להתגבר על מחסום זה. חשוב שהעובדים ידעו מהם זכויותיהם החוקיות וחשוב שידרשו זכויות אלו באמצעים אותם מתיר החוק".

דראע'מה הזהיר מפני הסכנה בהפיכתם של הקבלנים הפלסטינים למעסיקים ע"י שיחתמו הם על אישורי העבודה או יקחו על עצמם את תשלומי המיסים – דבר שיסיר את האחריות על הפרת זכויות העובדים מהמעסיק הישראלי.
בסיום דבריו הדגיש דראע'מה את חשיבות הקשר בין הפועלים וההתאחדות ועמותת "קו לעובד" וזאת במטרה למצוא פתרון לבעיות הפועלים.

המערכה האמיתית על אישורי ההעסקה

בדבריו התרכז ערפאת עמרו מרכז עמותת "קו לעובד" על חשיבות רישום שעות העבודה ע"י העובדים וזאת במטרה להוכיח את דרישות העובד ממעבידו. בשאלת תאונות העבודה הוא אמר שהכרחי שהפועל יפנה למוסד הישראלי לביטוח לאומי תוך שנה מאז מועד התאונה, וזאת כדי שלא תפקע זכותו לפיצויים דרך הביטוח הלאומי.
הוא קרא שלא להכנע לתופעת הקבלנים – מתווכים ומעסיקים כאחד. כמו כן הדגיש על חשיבות דרישת הזכות לאמצעי הגנה ובטיחות הולמים במקומות העבודה וקרא לעובדים לדאוג לבדיקותיהם הרפואיות.
כל הנוכחים הסכימו על חשיבות הדאגה למצב העובדים באזור והעמידה לצידם, וכן עריכת פגישות דומות שיגיעו אל כל העובדים בהתנחלויות.