14-01-2008

מאת: רותי סיני, הארץ

משרד החקלאות סבור שמאות חקלאים הגישו דיווחים כוזבים או חסרים כדי לקבל עובדים זרים. סגנית מנהל הרשות לתכנון במשרד, תניב רופא, אמרה כי "בכוונת משרד החקלאות להקטין או לבטל את המלצתו למתן היתרים להעסקת עובדים זרים למעסיקים אלה לשנת 2008". בשבוע שעבר העלה המשרד לאתר האינטרנט שלו רשימה של כ-900 חקלאים שהפדיון שלהם מחקלאות או צריכת המים שלהם אינם תואמים את מספר העובדים שביקשו.

עד היום חושב מספר ההיתרים לפי שטח הגידולים עליו הצהיר החקלאי וסוג הגידולים. חקלאים נדרשו לצרף לבקשתם דו"חות מס הכנסה. בשנה שעברה החליט משרד החקלאות לדרוש גם דו"חות כספיים, שמהם ניתן ללמוד על פדיון החקלאי וחשבונות מים.

"אנחנו יודעים כמה שקלים אפשר להרוויח מכל דונם של גידול מסוים ויכולים לחשב לפי הפדיון כמה עובדים הוא צריך ולשאול למה כתב 30 דונם כשהפדיון מתאים יותר לעשרה", אמרה רופא.

לפי נתוני הפדיון יכול המשרד לחשב גם אם החקלאי מסוגל להעסיק את מספר העובדים שהוא מבקש. למשל, העסקת עובד זר עולה לפחות 70 אלף שקלים בשנה ואם הפדיון של חקלאי הוא 200 אלף שקלים, הוא מסוגל להחזיק רק שלושה עובדים, מסבירה רופא.

התאחדות האיכרים ניסתה לסכל את החלטת משרד החקלאות, אולם עתירתה לבית המשפט המחוזי בירושלים נדחתה משום שהמדינה שיכנעה את השופט שהיא זקוקה לנתונים. "בדרך זו ניתן לגלות דיווחים כוזבים וסטיות בדיווח", הודיע משרד החקלאות.

רופא סבורה שלחלק מהחקלאים יש הסבר לפער בין הפדיון למספר העובדים – למשל, שמאז הדו"חות של 2005 ו-2006 הרחיבו את היקף הגידולים. מחקלאים אלה היא מבקשת הוכחות, למשל חשבוניות מקניית שתילים.

"אנחנו לא רוצים להקצות עובדים למי שלא צריך אותם וגם לא למנוע עובדים ממי שבאמת צריך אותם", היא אומרת. הממשלה קבעה מכסה של 26 אלף עובדים לחקלאות ל-2007, אולם לפני כחצי שנה הקצתה 2,500 היתרים נוספים בעקבות לחץ מצד החקלאים. רופא אומרת שבתום הבדיקה יועברו העובדים ה"עודפים" לחקלאים שסובלים ממחסור.


חקלאים בתגובה:
 משרד החקלאות מכפיש אותנו באתר שלו

קבוצת חקלאים דורשת להסיר מאתר האינטרנט של משרד החקלאות רשימה של כאלף בעלי משקים שנטען שאין הלימה בין מספר העובדים הזרים שביקשו לנתונים על הפדיון וצריכת המים שלהם. הקבוצה דורשת גם התנצלות בולטת מהמשרד על הכפשת שמות החקלאים ומזהירה שאם לא כן, תגיש תביעת דיבה. משרד החקלאות פירסם את הרשימה לאחר בדיקה שעשה על בסיס דו"חות כספיים וחשבוניות מים שדרש מהחקלאים, לראשונה אי פעם, לקראת מתן היתרים לעובדים זרים ל-2008.