07-02-2019

משרד העבודה יפרסם בזמן אמת פרטים של אתרי בנייה עם ליקויי בטיחות! וכך נחל הצלחה מאבק משפטי בן למעלה משנה וחצי. ביוני 2017 הגשנו עתירה בדרישה פשוטה לשקיפות: שמשרד העבודה יפרסם באתרו שמות אתרי בנייה שקבלו צווים, ברמה המיידית לא שבועות אחרי, וששילוט אודות צווי הבטיחות יוצב באתרי הבנייה עצמם, לטובת העובדים, ובשלל שפות. המשרד התנגד, נאבק על שמם ״הטוב״ של הקבלנים. על זכותם להגן על עצמם ולערער על הצו. אך סוף סוף החליט המשרד לשים את טובת העובדים ועוברי האורח קודם ולעדכן מיידית על צווים אלו והסכנות הבטיחותיות שנמצאו באתריו, וחשוב מכל – את העובדים עצמם שיראו מה מתרחש באתר בו הם עובדים. יש לציין שפרסום הצווים בתוך אתרי הבניה עודו לא מספק מבחינתנו, לוקה בחסר והמשרד מתחייב לעשות זאת רק במקרה האפשר, אבל אנחנו מבטיחים להיאבק שגם שקיפות הכרחית זו, תקרה כנדרש.

לכתבתו המלאה של ניצן צבי כהן