23-07-2018

דרוש: שר הלוקח אחריות

השבוע הודה משרד העבודה בכישלונו המתמשך לייצר אתרי בניה בטוחים עבור העובדים בהם, ופנה לשר אחר, שר הכלכלה, כדי לבצע את המלאכה שלא השלים. בפניה למשרד הכלכלה נכתב: "הפיגומים הקיימים כיום באתרי הבנייה […] אינם עומדים בתקנים הבינלאומיים, נמצאים במצב תחזוקתי ירוד ומהווים מפגע בטיחותי. אנו נתקלים בעשרות מקרים בשנה שבהם פיגומים קורסים". הדברים הקשים האלו נוסחו על ידי הממונה על זרוע העבודה במשרד העבודה, כחלק מהניסיון הנוכחי לגלגל הלאה את האחריות למחדל.

שר הכלכלה אמנם יכול להכריז על התקן האירופאי לפיגומים כתקן רשמי ומחייב בישראל – אך חיים כץ – Haim Katz יכול לבצע את המהלך גם באופן עצמאי (באמצעות תיקון קל לתקנות הבטיחות בעבודה), להחיל אותו על כלל קבלני ישראל ולחייב אותם להיצמד אליו. למרות זאת – שוב "שוכח" השר שהוא הממונה המרכזי על בטיחות העובדים בענף הבניה, ומנסה להעביר את האחריות למשרד אחר.

משרד העבודה ידע לעשות זאת בעבר, כשהחיל את התקן האירופי על חברות המוכרות ומשכירות פיגומים (אבל "שכח" לאכוף את הוראתו), והשמיט מהמשוואה את הקבלנים ("שוכח" לחייב אותם לשכור/לרכוש רק פיגומים מהסוג הבטוח). עכשיו הוא מנסה להטיל את השלמת המלאכה על משרד הכלכלה, תוך הימנעות מנקיטת עמדה ברורה והפקרת העובד על הפיגום. כך מייצרים, במודע, מציאות בה כ-70% מאתרי הבנייה משתמשים בפיגומים לא תקניים.

עוד זווית אבסורדית לסיפור הזה מגיעה מתחום המימון: מכיוון שפיגומים העומדים בתקן האירופאי יקרים מאד, המדינה הקצתה 12 מיליון ₪ כדי לסייע לקבלנים לרכוש אותם. אך מכיוון שהקבלנים אינם מחויבים (כיום) לפיגומים שכאלו, ומכיוון שהם ממילא שוכרים את הציוד מחברות חיצונית ולא קונים אותו – אף קבלן לא הגיש בקשה לתמיכה ברכישת פיגומים במהלך 2017. הכסף שוכב, התקן האירופאי נשאר באירופה, ושר העבודה שולח עוד מכתב לשר הכלכלה.

כתבות בנושא:
https://www.davar1.co.il/138865/

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5313006,00.html

https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.6292719