28-03-2007

מאת: קו לעובד

מתווך כוח האדם הורשע בבית המשפט המחוזי בביצוע עבירות מין בארבע מהגרות עבודה, ודינו נגזר ל- 12 שנות מאסר. המתווך ערער לבית המשפט העליון. ערעורו נדחה.
בית המשפט ציין בפסק הדין כי המתווך, בעל חברת כח אדם בשם "טיפול אקספרס בע"מ" שעסקה בהבאת עובדות זרות לישראל, ניצל את עיסוקו לביצוע עבירות מין בעובדות שנזקקו לשירותיו. הוא דחה את גרסת המתווך כי קיים עימן יחסי מין בהסכמה.

בפסק הדין ניתן משקל ל"מיהותן של המתלוננות": "מדובר "בפלח שוק" שאינו ממהר להתלונן ודווקא משום כך הוא זקוק להגנה מיוחדת. התנהלותן של המתלוננות בתיק הנוכחי מאששת מסקנה זו. המערער ניצל את מעמדו ואת תלותן של המתלוננות בו כדי לבצע את זממו. לפיכך, העונש הוא מידתי, ראוי, ואינו מצדיק את התערבותנו".

ע"פ 5739/03 ז'ק אזולאי נ' מדינת ישראל