02-05-2007

מאת: שי ניב, גלובס

 

הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, הפועלת בסמכות משרד המשפטים, דחתה אתמול (ב') את בקשת "קו לעובד" וח"כ שלי יחימוביץ', להחיל על כלל חברות השמירה את הדרישות המיוחדות שהציבה הוועדה כתנאי לחידוש רישיונה של חברת "השמירה" לשנת 2008. ל"גלובס" נודע כי החלטת הוועדה התקבלה ברוב של ארבעה מול שלושה.
בינואר האחרון החליטה הוועדה כי על חברת השמירה להימנע באופן מוחלט מפיטורי עובדים במועד הסמוך לתום השנה הראשונה שלהם בחברה. זאת, לאחר שחברי הוועדה התרשמו כי החברה נוקטת בשיטה זו כדי לחסוך את עלויות ההפרשה לפנסיה.

עוד קבעה הוועדה, כי על החברה להוכיח שהיא מפרישה לעובדים לקרן הפנסיה, באמצעות הצגת דו"חות של רואה חשבון – אחרת לא יחודש רישיונה. דחיית הבקשה גררה תגובה קשה מצידה של יחימוביץ': "מדובר בהחלטה תמוהה ביותר שהשאירה שוב לקונה ענקית לחברות השמירה, שיוכלו להמשיך ולנצל את עובדיהן. מישהו צריך לנער את חברי הוועדה ואני עושה מאמצים רבים כדי שזה יקרה". לדבריה, ההחלטה בלתי סבירה ומחייבת פנייה לבג"ץ. גם בארגון קו לעובד הודיעו שיעתרו לבג"ץ, בשל פגיעת הוועדה באינטרס הציבורי. יצוין כי בוועדה חברים נציגי ציבור, נציג משטרה, משרד רה"מ ומשרד הביטחון.