07-04-2017

״הגדרת מקצוע המנופאות וההכרה בו היא צעד היסטורי המבשר את סופה של תקופה עצובה בענף. זהו ניצחון ראשון במלחמה בה כלל הציבור מפסיד כבר עשרות שנים. המנופאים יכולים להיות גאים בעצמם על היותם חוד החנית בהפיכת מדינת ישראל לקצת יותר שקופה ובטוחה". – וועד מפעילי עגורן-צריח
______

החדשות הטובות:
ההסתדרות והתאחדות בוני הארץ חתמו (חמישי) על הסכם קיבוצי לשיפור והסדרת תנאי העסקתם של המנופאים. ההסכם יצורף כנספח להסכם הענפי שנחתם ב-2015, ויוטל עליו צו הרחבה אשר יחיל אותו על כלל המנופאים בישראל. מלבד הפרק הכלכלי כולל ההסכם גם פרק המסדיר את סביבת העבודה הפיזית והאנושית של המנופאים – בדגש על שיפור הבטיחות והגיהות.

החדשות המאכזבות:
לצד ההסכם הקיבוצי המיוחד למנופאים, אמור היה להיחתם גם הסכם הבטיחות הכללי בענף הבניין. החתימה על ההסכם בנפרד מלמדת כי הצדדים לא הגיעו להבנות, וכי ההסתדרות נסוגה מהצהרה המוקדמת כי ההסכמים כרוכים זה בזה ויחתמו יחדיו. יחד עם זאת:
בהסכם אשר נחתם הובהר כי הצדדים ימשיכו וינהלו מו"מ לחתימת הסכם הבטיחות הענפי, וכי התחייבותם של המנופאים ל״שקט תעשייתי״ אינה גורעת מזכותם להשתתף בשביתה ברמה הארצית או המפעלית שההסתדרות עשויה להכריז בין היתר על נושא הבטיחות הכללי.

לפירוט המלא של תנאי ההסכם, כתבתו של ניצן צבי כהן בדבר ראשון, "היסטוריה בגובה"