10-07-2019

החודש האחרון ב"קו לעובד" היה ללא הפסקה – פרסמנו לראשונה דו"ח חצי
שנתי הנוגע לכל תאונות העבודה במשק – הממצאים עגומים – מספר ההרוגים
הנו הגדול ביותר בחמש השנים האחרונות. ב­6.20 צוין יום הפליט הבינלאומי,
בחמשת החודשים הראשונים של 2019 הגיעו למשרדינו 2098 מבקשי מקלט
לבקש סיוע במיצוי זכויות. בינתיים תגובת המדינה לעתירתנו בבג"צ נגד חוק
הפיקדון למבקשי מקלט שגוזל מהם %20 משכרם חושפת רק ל­%2.0 ממבקשי
המקלט הופקדו כל כספי הפיקדון כחוק. וועדת בדיקה של אוניברסיטת תל אביב
קבעה כי הסטודנטים שהועסקו בחקלאות כעובדים לכל דבר, במסגרת לימודים
מעשיים במסגרתה, הועסקו בצורה לא ראויה. אז מה למדנו מכל ההישגים האלו?
שאנחנו ממש חייבים את בנות ובני השירות שפועלים ב"קו לעובד", אלו שפועלים
עם אלפי העובדות והעובדים שמגיעים אלינו ומסייעים לכל הפעילות לקרות. אבל
הרשות לשירות אזרחי חושבת אחרת, ולא אישרה את התקנים. כדי לשנות את
המצב נדרשת עזרתכן/ם ­ רק כנסו ללינק https://drove.com/.Z3O  ותוך פעולה קצרה מדקה, תוכלו
להשפיע. לניוזלטר המלא: http://bit.ly/2LcWB0L