08-05-2020
ניוזלטר הראשון למאי מביא איתו בשורה מרגשת במיוחד: עתירתנו התקבלה: חוק הפיקדון, שגזל 20% משכרם של מבקשי מקלט, בוטל על ידי בג"צ. הכספים יוחזרו לכל העובדים. דו"ח שהוצאנו לרגל האחד במאי, המנתח את פעולות האכיפה של מנהל ההסדרה והאכיפה ועד כמה זכויות עובדים נאכפות. התוצאות עגומות. בנוסף, פעילות השטח שלנו חושפת כי העובדים הפלסטינים שנכנסו לישראל לתקופה ארוכה, עקב משבר הקורונה, אינם מקבלים תנאי לינה ראויים, וגם תזכיר החוק שהבטיח להם ביטוח רפואי, נותר כאות מתה. לכן, עתרנו לבג"צ, וימים ספורים אחר כך, הגיעו הבשורות הטובות.
לניוזלטר המלא: https://app.activetrail.com/S/ziwizetwdtja.htm