03-05-2018

אז מה היה לנו החודש ב"קו לעובד"?

מרבית העובדים הזרים לא מקבלים זכויותיהם כחוק, תרמית חוק הפיקדון נחשפת, וקו לעובד מוציאה דרישה לכלול מרכיב בטיחות במכרזי בנייה ציבוריים.

לקריאה של הניוזלטר במלואו