13-11-2013

לאחר שנכנס לתוקף  צו ההרחבה לפנסית חובה בשנת 2008, שיעור המבוטחים בשכר שאינו עולה על 5,000 ₪ נמוך בכ- 30% משיעור המבוטחים בקרב משתכרי 5,000 ₪ ומעלה. הסיבה המרכזית היא אי ציות מעסיקים לצו ההרחבה בדבר פנסיה חובה. עמדת עמותת קו לעובד הינה כי יש לעגן בחוק את צו ההרחבה לפנסיה חובה עם התוספות הבאות:

1.  עובדים המשתכרים שכר נמוך ואינם מגיעים לסף תשלום מס הכנסה: המדינה תשלם את חלקם  בפנסיה ותעבירו לביטוח הלאומי.

2.  מעסיקים יחויבו להעביר את חלקם בהפרשה לפנסיה לביטוח הלאומי, בנוסף לתשלומים לביטוח בריאות וביטוח לאומי.

3.  הביטוח הלאומי יעביר את התשלומים לקרנות הפנסיה, בהתאם לבחירת העובדים – בדומה להעברה לקופות חולים. לחלופין, הביטוח הלאומי ינהל קרן פנסיה ממלכתית לעובדים המשתכרים שכר נמוך אליו יועברו התשלומים מהמעסיקים ומהממשלה לחלק העובדים.

שימוש בערוץ הגבייה של הביטוח הלאומי יבטיח את הפנסיה של העובדים לאחר גיל הפרישה. יבטל את התופעה של ניכוי מהעובד עבור פנסיה ואי העברה לקרן פנסיה.

הצעתנו מעלה את שיעור המבוטחים מקרב משתכרי שכר נמוך, תחסוך לביטוח הלאומי תשלום השלמת הכנסה לאחר גיל הפרישה ומבטיחה העלאה בשכר הנטו לעובדים ללא עלות נוספת למעסיקים.