07-05-2014

אופן העסקתם של מהגרי העבודה בענף החקלאות הופך את זכויותיהם לפגיעות יותר. המיקום המבודד של המשקים החקלאיים, העדר שפה משותפת לתקשורת לשני הצדדים, כבילה הלכה למעשה לחקלאי ולמשק החקלאי והעדר אכיפה יעילה בתחום מביאים את מהגרי העבודה למלחמה יומיומית על זכויותיהם מול החקלאים. מבני המגורים של מהגרי עבודה, הנמצאים לרב במקום נסתר מן העין, מאחורי הבתים של המעסיקים או מחוץ למושבים מעמיקים פגיעות זו. תנאי העסקה פוגעניים, אי תשלום שכר מינימום ותלות כמעט מוחלטת במעסיק – פותחים אף הם דלת לניצול העובדים במקום עבודתם.

 

 

לחץ לקריאת נייר עמדה "מהגרי עבודה בתחום החקלאות: תופעות בולטות וליקויים בהסדרי העסקתם" שנכתב לקראת דיון בוועדת עובדים זרים שהתקיים בתאריך 1.1.14 .