26-08-2013

מאת עו"ד מיכל תג'ר

אלפי מורים מועסקים בירושלים תוך פגיעה שיטתית ומכוונת בזכויותיהם. לקראת שנת הלימודים, חשוב להבין כיצד פוגעת עיריית ירושלים במורות ובמורים העובדים באמצעותה.

כך עובדת השיטה: מדובר באלפי מורות ומורים, המועסקים במשותף או בנפרד על ידי העירייה ומשרד החינוך. ההעסקה בעירייה מוסדרת בתקשי"ר, והמורים במועסקים במשותף או בלעדית על ידי העירייה אמורים לקבל קביעות אוטומטית לאחר שלוש שנות הוראה.

כדי להשתמט מהחובה לקלוט את המורים הללו למסלול של קביעות, נוהגת עיריית ירושלים מזה שנים ארוכות, לפטר באופן מלאכותי ולמראית עין עשרות מורות ומורים – וזאת במטרה להאריך את תקופת הניסיון ולמנוע צבירת וותק לצורכי קביעות. כך קורה שמורה חדש המועסק על ידי העירייה, יפוטר מדי תום שנת לימודים ויועסק מחדש כל שנה, ולמעשה לא יצבור מעולם וותק של 3 שנות הוראה. ה'פיטורים' למראית עין ידועים ושגורים כל כך, עד שהם נשלחים באופן אוטומטי לכל המורים העומדים על סף קביעות, תוך שיום הפיטורים הוא 26.8, ויום הקליטה מחדש הוא 27.8 – כך מדי שנה. העירייה אף אינה בוחלת בפיטורי נשים בהריון או במהלך חופשת לידה, כל כך אוטומטית היא השיטה בהקשר זה.

אין צורך לומר עד כמה פוגע הדבר בזכויות, בתנאים, בביטחון ובכבודם של המורים. היא מהווה השפלה, ואינה ראויה להתנהלות של רשות ציבורית.

לאחרונה שלח רכז עובדי הקבלן ב"קו לעובד", מרטין וילר, מכתב לעיריית ירושלים – בדרישה להפסיק את הפרקטיקה הבלתי חוקית והמשפילה הזו. המכתב לא נענה, ועשרות מורות ומורים קיבלו מכתבים כאלה, גם השנה, וימשיכו במתכונת ההעסקה המשפילה לאורך שנת לימודים נוספת. ואחרי כל זאת, אפשר להתפלא על שרובם עדיין מבצעים עבודתם במסירות.