29-08-2017

"בית המשפט העליון קבע שאי אפשר להחזיק את מבקשי המקלט במעצר בלתי מוגבל כאמצעי לחץ. שופטי בג"צ החליטו שלא להכשיר הסדר דרקוני וחסר תקדים בחומרתו שמאפשר כליאה ללא הגבלת זמן של אנשים חפים מפשע, אותו ביקשה המדינה ליישם. מאז 2012 חיו בישראל 64,000 מבקשי מקלט. כיום נותרו רק כ-28,000 אריתראים ו-8,000 סודאנים. מבקשי המקלט נמלטים מישראל באלפיהם עקב התעמרות הרשויות, גם ללא הלחץ העצום שמופעל עליהם באמצעות כליאתם. אנחנו נמשיך להיאבק עד שמדינת ישראל תתן מענה אנושי למבקשי המקלט שחיים כבר עשור בגבולותיה, תאפשר להם להגיש בקשות המקלט, תבחן אותן ותיתן מעמד למי שזכאי לכך. "


מתוך תגובת הארגונים לפסיקת בית המשפט העליון שניתנה אמש בעתירה המשותפת כנגד הסדר "הגירוש מרצון" למדינה שלישית שקידמה ישראל.

לכתבתו של אילן ליאור בהארץ.