09-06-2021
במשך שנים רבות לא הצליחו מעסיקים לבצע הפקדות לפנסיה עבור עובדיהם, רק בגלל שאלו חיו ועבדו בישראל ללא תעודות זהות. מדובר באלפי עובדים בהיתר מת"ק, שמרכז חייהם מתנהל בישראל מתוקף איחוד משפחות, שלא יכלו לפרוש לגמלאות בכבוד בגלל בירוקרטיה. לאחרונה, בעקבות התערבות קו לעובד והאגודה לזכויות האזרח, נמצאה קרן שבדקה את הנושא ואישרה כי היא ערוכה לנהל את כספי הפנסיה של העובדים – מיטב-דש שמה – ועובד ראשון מהקבוצה שבשמה פנינו החל ליהנות מהפרשות מעסיקו לקרן. מדובר בחדשות טובות עבור העובדים ובני משפחותיהם, שנפלו פרק זמן ארוך מדי בין הכסאות.
פנסיה היא זכות בסיסית, החיונית להבטחת עתידו של העובד, ולכן קבעה המדינה כי מעסיק *חייב* להפקיד כספים בקרן מדי חודש בחודשו. כעת יכולים לבצע את ההפקדות גם מעסיקים של עובדים בהיתר.