01-07-2019

במסגרת עתירה בבג"צ כנגד חוק הפיקדון הגוזל ממבקשי מקלט 20% משכרם בכל חודש, הגישה אתמול המדינה נתונים עדכניים החושפים את נתוני ההפקדות של מעסיקים. מטרתו המוצהרת של החוק הנה לדחוק את מבקשי המקלט שנכנסו בהסתננות לעזוב, למרות איסור הגירוש שחל עליהם. תחת חסותו נפגעים אלפי עובדים בכל חודש, שכספם נגזל מהם, ולא יושב להם גם ביציאתם מן הארץ.
החוק נכנס לתוקפו במאי 2017, ופועל כבר למעלה מ-24 חודשים. מהנתונים עולה כי במהלך השנתיים הללו הופקדו כספי פיקדון רק ל-17830 עובדים, המהווים 54% בלבד מסך האוכלוסייה שהחוק חל עליה ולוקחת חלק בכוח העבודה. לא זאת בלבד, אלא שלמחצית מהעובדים שכן שולמו להם כספי פיקדון, שולמו להם כספים עבור 6 חודשי עבודה בלבד שהם מהווים רק רבע מהתקופה בה חל החוק, ועבורה מגיעים להם כספי פיקדון. לשם הדוגמא ל-68 בלבד הופקדו 24 חודשי פיקדון כנדרש שהם 0.2% מהעובדים שקבלו כספי פיקדון.
המשמעות של המספרים הללו היא כי המדינה חוקקה חוק שמאפשרת באופן רשמי לגנוב ממבקשי המקלט חודש בחודשו חמישית ממשכורתם. נתונים שפורסמו בעבר על ידי המדינה חושפים כי בשנה החולפת 31 מעסיקים קיבלו התראה מנהלית, ועל 6 מעסיקים הוטל עיצום כספי. זאת לעומת עשרות העובדים הפוקדים את משרדי "קו לעובד" בנושא זה בכל חודש, עם תלושים המוכיחים כי כספי הפיקדון נוכו ממשכורתם, אך לא הופקדו אל חשבון הפיקדון המוחזק בידי המדינה, באופן בלתי שקוף. אי אכיפת החוק מאפשרת שוד יומיומי של אוכלוסיית עובדים מהחלשות במשק, שאין לה שום הגנה סוציאלית אחרת מלבד שכרה.
עוד יש לציין כי במסגרת החוק הוחרגה מספר אוכלוסיות ועליהן הושת סכום פיקדון נמוך יותר המנוכה משכרם: 6%. אוכלוסייה זו שהעיקרית בה היא נשים מונה 3693 איש. עם זאת רק 860 הצליחו לקבל החזר רטואקטיבי על הכספים שנוכו כנדרש. 90% מאותה אוכלוסייה הצליחה לממש את זכותה לכספיה בזכות עבודת "קו לעובד". רק סיוע פרטני ואישי ולחץ על המעסיקים הביא להחזרת הכספים. המשמעות היא שהמדינה אינה עושה דבר בכדי לסייע לעובדים, ונסמכת על עבודת החברה האזרחית בכדי שעובדים אלו יוכלו לממש את זכויותיהם.
כספי הפיקדון עבור מבקשי המקלט אינם מותרות. הם כספם לתרופות, למזון, לקורת גג. דו"ח מחלקת המדינה האמריקאית שפורסם רק בשבוע החולף למדינת ישראל לבטל חוק זה. אנו תקווה שמדינת ישראל תאמץ המלצה זו ויפה שעה אחת קודם.

לכתבה המלאה בנושא