18-04-2013

קבלת הקהל בימי חמישי לעובדי ניקיון תהיה סגורה למשך חודש. נחזור לפעילות רגילה ב- 16/5/13.


 Kav LaOved's reception hours for cleaning workers on Thursdays are close for the next month (including calculations and opening new cases).

We'll get back to normal reception on 16/5/13