03-02-2019


ביום שמשי אחד, בחודש דצמבר, עשינו את דרכנו לג'נין. היה זה ביקורנו האחרון בסדרת ביקורים בסניף המקומי של משרד העבודה הפלסטיני, מולו אנחנו מתנהלים מזה תקופה ארוכה. לאורך השנים פיתחנו יחסי עבודה פוריים עם בכירים ואנשי מקצוע במשרד, ובמהלך החודשים האחרונים קיימנו בשותפות סדנא להכשרת אקדמאיות לליווי תעסוקתי של פלסטינים המועסקים בישראל. עכשיו נותר לתרגם את הידע הזה להעצמת רבבות האנשים הנכנסים מדי יום כדי לעבוד בישראל – כדי שידעו לדרוש את מה שמגיע להם ויכירו את זכויותיהם. בהצלחה לזריפה, שמס, סאג'דה, מראח, רוא, סארא, עדין, דיאנא ורואיה!