08-06-2014

עמותת קו לעובד, הפועלת מזה 24 שנים, ממשיכה להעמיק ולהרחיב את עשייתה למען ההגנה על זכויות העובדים וצוברת הצלחות רבות. מתוך אמונה מלאה בשיתוף ובשקיפות בכל הקשור להתנהלותה ופעילותה הרחבה, קיימה הנהלת העמותה ביום שלישי ה- 27.5.2014, יום חשיבה אסטרטגית. ליום זה הוזמנו כל הצוותים של העמותה הכוללים כ-40 חברות וחברים בעמותה, שהשתתפו באופן פעיל בדיונים מעמיקים וחשובים על חזון העמותה ומטרותיה.

היום נפתח בהצגת תמונת מצב עדכנית של העמותה ופעילויותיה, ובכלל זאת המבנה הארגוני של העמותה, תחומי הטיפול והשירות, הצוות המקצועי ותפקידיו, תקציב העמותה בשנים האחרונות וחלוקתו, סיכום השנה שעברה, הישגים ונתונים, שיתופי הפעולה עם ארגונים וחזון העמותה, כל אלו הוצגו למשתתפים בהרחבה.

בהמשך התקיים דיון על חזון העמותה במטרה לעדכנו ולהדגיש את תוקפו, וכן אבחון ארגוני שתוצאותיו הובאו לדיון בקרב המליאה. בסוף היום גובשו מטרות רבות שיועברו  לשולחן הוועד המנהל של העמותה לתעדוף וחידוד, והן יהיו אלו שיתוו את המשך העשייה בעמותה בשנים הקרובות.

בשם הנהלת העמותה אני רוצה להודות מקרב לב לכל המשתתפות/ים על תרומתם לדיונים החשובים שילוו אותנו בתהליך מובנה ומתמשך של התכנון האסטרטגי. תודה מיוחדת לגב' יסמין רובין קופר, יועצת ארגונית משתי"ל שהנחתה את היום.

עלא חט'יב, מנכ"ל עמותת קו לעובד