08-01-2018

האם יש קשר בין זהות ההרוגים להמשך ההפקרות בתחום?

השנה, נהרגו 35 עובדים במסגרת תאונות העבודה בענף הבניין. על פי הנתונים שאספנו, 15 מהם היו עובדים ערבים אזרחי המדינה – 43% מההרוגים!

1 מההרוגים היה תושב מגדל שמס, 7 מהם מהגרי עבודה או פליטים ו- 6 מהם עובדים פלסטינים תושבי השטחים.

5 עובדים יהודים נהרגו השנה במסגרת תאונות העבודה. בנוסף, אחד מההרוגים הוא בעל זהות שלא פורסמה.

בסך כל הנתונים הנ"ל, ניתן לראות כי כ-85% מההרוגים אינם יהודים אזרחי ישראל. למרבה הצער, נתון זה יכול לספק חלק מההסבר להפקרות בתחום, ולמחסור הרציני והחמור באכיפה.


תאונות עם דרגת פציעה בינונית לא נחקרות ולא מפוקחות

בשנת 2017, התרחשו 166 תאונות עבודה בענף הבנין שגרמו לפציעת עובדים באורח בינוני לפי דיווחים שקיבלנו דרך מד"א. תאונות אלו אינן מפוקחות כלל וכלל על ידי מנהל הבטיחות במשרד העבודה. פניותינו למנהל בהם אנו מדווחים על התרחשות התאונה, וגם מבקשים מידע בדבר פעולות הפיקוח בהם נקט מנהל הבטיחות בעקבות אותן תאונות, אינן נענות. מתחילת השנה פנינו למינהל בנוגע ל-127 תאונות (מתוך 166) שגרמו לפציעה באורח בינוני של עובדי בנין. מתוך 127 פניות אלו, 6 פניות בלבד זכו להתייחסות מצד מנהל הבטיחות!


נפילה מגובה הוא הגורם המוביל לתאונות העבודה

66% מהנפגעים ומהתאונות בשנת 2017 היו כתוצאה מנפילה מגובה. בדיון שהתקיים בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת עלה בבירור כי למרות המחיר האנושי שנגבה כתוצאה מנפילות אלו הוא כל כך גבוה, התקן המחייב לעניין הפיגומים הקיים כיום נכון לשנת 1988 – והתקנים העדכניים אינם מחייבים. מדובר במספרים גדולים מאוד של עובדים שנופלים, נפצעים ואף נהרגים, כאשר נפילה מגובה ניתנת למניעה במקרה ויאומצו תקנים עדכניים וייאכפו. מתי תסתיים ההפקרות של הרשויות בחיי העובדים?


מי אחראי לבדוק את הבטיחות באתרי הבנייה?

הפיקוח, הטיפול והאכיפה של מינהל הבטיחות הם מצומצמים. 20 מפקחים בלבד שמועסקים במינהל אחראיים על אלפי אתרי בנייה. אתרי הבנייה מבוקרים על ידי מפקח אחת ל3 שנים בממוצע. 20% בלבד מ-255 תאונות העבודה בניין במהלך שנת 2017 עברו בירור ופיקוח של מינהל הבטיחות. אז של מי האחריות להגן על חיי ובטחון העובדים? לבדוק את המצב הבטיחותי באתרי הבנייה, ולאכוף את תקנות הבטיחות? היזמים והקבלנים למעשה מקבלים חופש רב לפעול כראות עיניהם לצמצם הוצאות ולהגדיל הכנסות, על חשבון עובדיהם.