12-09-2010
מאת: חנה זהר, מנהלת "קו לעובד"חודש ספטמבר והחגים עימו, אינו מבשר טובות למיליון עובדים במשק. עובדים המשתכרים שכר חודשי מקבלים שכר קבוע מידי חודש גם אם היו במהלך החודש כמה חגים. לעומתם העובדים המשתכרים לפי שעות מקבלים שכר רק לפי שעות עבודתם בפועל.המשמעות היא כי בתקופת החגים כפי שקורה בדרך כלל בחודשים ספטמבר-אוקטובר העובדים מקבלים שכר נמוך. צו הרחבה שניתן להסכם קיבוצי כללי קובע שעובדים המשתכרים לפי שעות יקבלו שכר בימי החג. ערבי החג אינם מכוסים והעובדים מקבלים שכר לפי השעות שעבדו. מעסיקים רבים מעדיפים לעשות גשר ולוותר על ערבי החגים ואז העובדים המשתכרים לפי שעות לא מקבלים שכר כלל.
החיוב בצו ההרחבה לשלם עבור החגים מותנה בעבודה בערב החג וביום שלאחריו, דבר שאינו תמיד בשליטת העובדים, מעסיקים רבים מנצלים את חוסר הבהירות ולא משלמים את החגים.בחודש ספטמבר הנוכחי, ישנם סך הכול 16 ימי עבודה מלאים. במגזר הציבורי והפרטי נהוג להוציא את העובדים לחופשה מרוכזת בימי חול המועד, לשלם שכר מלא ולזקוף חצי מהימים כניצול ימי חופשה. העובדים המשתכרים לפי שעות לא יקבלו תשלום עבור ימי חול המועד בניגוד לחבריהם באותו מקום עבודה המשתכרים שכר חודשי. כתוצאה מכך יקבלו עובדים לפי שעות שלא יעבדו במהלך חוה"מ שכר רק עבור 12-11 ימים במהלך חודש ספטמבר.

כוח העבודה במשק מונה לפי הלשכה לסטטיסטיקה 2.8 מליון עובדים. לפני שלוש שנים קבעה המחלקה לכוח האדם במשרד התמ"ת כי 45% מהעובדים במשק מקבלים שכר לפי שעות. מאז עלה שיעור המועסקים לפי שעות ומוערך ביותר מ 50%.

הסיבה לאפליה הבוטה בין העובדים המשתכרים לפי שעות ואלו המשתכרים שכר חודשי טמונה באפליה מובנית בחוקי עבודה ובנוהג שהתקבע. ההסתדרות והממשלה מודעים לאפליה זו שנחשפה בדו"ח מיוחד שהוצא על ידי קו לעובד בשנת 2008, אך דבר לא נעשה עד כה כדי לתקן את המעוות.