15-11-2010

ביום 28.10.2010 נערך כנס קו לעובד בנושא "עבודת סיעוד מסביב לשעון: מציאות הכרחית או עבדות מודרנית?"
הכנס, שנערך בתיאטרון "קרוב" בתחנה המרכזית החדשה בת"א, ביקש לדון בהיבטים המגדריים ותנאי התעסוקה הבעייתיים הכרוכים בעבודת הסיעוד, בהם תעסוקה במתכונת של 24 שעות ביממה.
בכנס נכחו נציגי ביטוח לאומי, נציגי לשכות פרטיות בענף הסיעוד, נציגת "כן לזקן", נציגת האיחוד האירופי, עובדים סוציאליים ועובדות הסיעוד.

על פי רישומי הלמ"ס, נכון ל 1.10.2010, ישנם 62,000 מהגרי עבודה בעלי אשרת עבודה בענף הסיעוד מתוך 110,000 מהגרי עבודה בעלי אשרת עבודה בישראל. אם כן, למעלה מ 50% ממהגרי העבודה בישראל מועסקים בענף הסיעוד ו 80% מתוכן הן נשים.

לענף הסיעוד בעיות ייחודיות לו; זהו הענף היחיד בו מועסקים העובדים 24 שעות ביממה ושוהים יחד עם המעסיק בביתו. העבודה עצמה קשה מנשוא וכוללת לא פעם קימה של מספר פעמים במהלך הלילה של העובד על מנת שיוכל לסייע למעסיקו בהליכה לשירותים, החלפת חיתולים, מתן תרופות ועוד. חלק מהתופעות עליהן מספרים העובדים כוללות דרישה לעבודה שאינה בסיעוד המטופל כגון; בישול ארוחות לבני המשפחה, טיפול בבעלי חיים, שמרטפות, ניקיון בנייני מגורים ועוד.

בכנס הוצגו נתונים מדו"ח חדש שנערך בקרב 100 מהגרי עבודה שמועסקים בענף הסיעוד בין החודשים נובמבר 2009 לאוגוסט 2010. הסקר נערך ע"י גב' אן סוצ'יו והמתנדבים מר פרננדו רמירז ומר סוראס גרטי ציטרי ומציג את המגמות, התופעות והבעיות הנפוצות בקרב מהגרי עבודה בענף הסיעוד הביתי.

מעיקרי מהסקר עולה כי 95% מהמטפלים הסיעודיים עובדים בממוצע 12.7 שעות ביום ללא תשלום על שעות נוספות; 7000$ – ממוצע דמי התיווך ששילמו העובדים בניגוד לחוק בשנים 2008-2009; 35% מהעובדים סבלו מאלימות מילולית, פיזית או מינית ע"י המעסיק או בני משפחתו; 42% מהעובדים מבצעים עבודות משק בית עבור בני משפחתו של המטופל בניגוד לתנאי היתר ההעסקה; 80% מהעובדים אינם רשאים לצאת להפסקה מחוץ לבית המעסיק במהלך כל השבוע; 31% מהעובדים נאלצים לישון עם המעסיק בחדרו; 20% מהעובדים נאלצים לקום לפחות שלוש פעמים בלילה לצורך טיפול במעסיק.