30-05-2023

סקר עובדות משק בית דרך עמותת קו לעובד

إستبيان عاملات العمالة المنزلية لجمعيّة عنوان العامل

Encuesta a trabajadoras del limpieza en casas privadas a través de Kav Laoved

Survey of Domestic Housekeeping Workers by Kav LaOved (Worker's Hotline)

מיפוי תחום הבריאות התעסוקתית של קו לעובד מגיע לעובדות ניקיון במשקי בית בישראל, והוא מתחיל בשאלון המתפרסם כאן* בארבע שפות – עברית, ערבית, אנגלית וספרדית.

לשאלון שלוש מטרות:

📍 איסוף נתונים על האופן בו עבודה בישראל בתחום הניקיון במשק בית משפיעה על הבריאות הפיזית של העובדות.

📍 איסוף נתונים על האופן בו עבודה בישראל משפיעה על הבריאות הנפשית (wellbeing) של העובדות.

📍 הגברת מודעות בקרב העובדות לנושא הבריאות התעסוקתית (פיזית ונפשית) לרבות המלצות לפעולה וכלים לשמירה והגנה ארוכות טווח על בריאותן.

נודה להפצת השאלון 🙏🏼

* למעלה מופיעים קישורים לשאלונים בשפות השונות, ולמטה קודים לסריקה המובילים לאותם שאלונים עצמם.

תודה,

קו לעובד