03-02-2020

83% מעובדי החקלאות התאילנדים דיווחו כי אינם מקבלים שכר מינימום כחוק, ו-48% דיווחו כי הם נאלצים לעבוד 7 ימים בשבוע. ארגון "קו לעובד" נותן מענה שוטף למהגרי עבודה מתאילנד, אשר מגיעים לעבוד בתחום החקלאות. במסגרת עבודת הארגון מופעל עמוד פייסבוק הפונה למהגרי העבודה מתאילנד העובדים בחקלאות ומעניק להם מענה שוטף.

סקרי פייסבוק שערכנו בחודש האחרון מאששים את הנתונים שנאספים אודות העובדים המגיעים אלינו במהלך השנה: מבין 392 עובדי חקלאות מהגרי עבודה מתאילנד שפגשנו בשנת 2019 במשרדינו, 73% לא קבלו שכר מינימום כחוק, 72% לא קבלו שכר עבור שעות נוספות על פי חוק. מרבית העובדים אינם מקבלים את זכויותיהם הסוציאליות כחוק, ואין להם כתובת לפנות אליה.
בישראל נכון לסוף שנת 2018 , על פי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה, היו 22,222 עובדי חקלאות מהגרי עבודה, מתוכם 22,195 מתאילנד. נתוני האכיפה שנאספו ב"קו לעובד" מראים כי בכל הנוגע לעיצומים כספיים על מעסיקים בגין הפרת זכויות עובדים בתחום החקלאות, חלה ירידה מתמדת לאורך השנים – בשנת 2015 הוטלו 46 עיצומים, לעומת 2 בלבד בשנה החולפת. ירידה דומה חלה גם בכל הנוגע לתיקי חקירה של רשות האוכלוסין וההגירה בגין עבירות הנוגעות לדיני עבודה – ב-2015 נפתחו 95 תיקים לעומת 28 בשנת 2018. פירוט מלא בלינק המצורף.


לא מכבר שמענו על כוונת פרופסור אבי שמחון, היועץ הכלכלי לראש הממשלה, לפגוע בזכויות מהגרי העבודה ובשכרם. לצערנו המציאות מוכיחה כי כבר כיום פועלות רשויות המדינה כאילו למהגרי העבודה לא מגיעות זכויות אלו. זכויות העובדים נפגעות, אך הרשויות השונות אינן עושות את הנדרש לשנות זאת.