10-09-2011

עמותת קו לעובד עתרה לבגצ בבקשה לבטל היתרי העסקה למעסיקים שפגעו בזכויות של עובדיהם התאילנדים. העתירה חושפת את תנאי העבודה מחפירים שבהם הם מועסקים.

לכתבה המלאה