21-06-2018

עובד שפוטר מעבודתו לאחר לפחות שנת עבודה אחת אצל אותו המעסיק או באותו מקום העבודה, זכאי לפיצויי פיטורים.
עובד שפוטר בסמוך להשלמה של שנת עבודה אצל מעסיקו יהיה זכאי גם כן לפיצויי פיטורים, מאחר ופיטורים אלה ייחשבו לפיטורים לשם התחמקות מתשלום פיצויים.