08-07-2019
והפעם: עצות בטיחות בתחום החשמל!

עבודת חשמל תבוצע רק על ידי חשמלאי מוסמך! אין לבצע עבודות או תיקוני חשמל, גם קלים, זה

מסוכן!

קיימת סכנת התחשמלות מכל הגורמים הבאים:

·מגע בכבלים שבידודם לקוי- התחשמלות

·מגע בהתקני חשמל לא תקינים- התחשמלות

·עבודה עם מכשירים מטלטלים לא תקינים- התחשמלות

·מגע במוליכי חשמל בארונות ולוחות חשמל פתוחים- התחשמלות

(פרויקט "לעבוד בטוח בחקלאות", מנגיש לעובדי החקלאות מידע חשוב על זכויותיהם לסביבת עבודה בטוחה. המידע זמין בעברית, ערבית תאית ואנגלית. הפרויקט נתמך על ידי קרן מנוף של הביטוח הלאומי).