20-06-2011

מאת: עידית לבוביץ', רכזת תחום סיעוד

הסיפור שלהלן ממחיש התנהלות פנימית שנויה במחלוקת במסדרונות משרד הפנים. התכתבות בין מספר בעלי תפקידים בכירים ברשות האוכלוסין וההגירה חושפת דעות והתנהלות של אנשי משרד הפנים כלפי עובדים זרים המועסקים בארץ כחוק.

ההתכתבות החלה בעקבות פניה של קו לעובד למשרד הפנים לאשר על פי חוק את יציאתה של עובדת זרה בתחום הסיעוד לביקור מולדת, בכדי לסייע לאימה החולה. מנהלת לשכת כוח אדם פרטית שבה רשומה העובדת סירבה לחתום לה על אישור היציאה מכיוון שבשיחת טלפון בינה לבין מרכז הלשכות הפרטיות במשרד הפנים נאמר לה כי אסור לה לחתום על אישור זה.
פניה ליועמ"ש של רשות ההגירה מצד קו לעובד גררה תכתובת שבסיומה ניתן לבסוף האישור לעובדת הזרה אך חמור מזה שורבבה בטעות בתוך אותו אישור התכתבות בה אמר בכיר במשרד לבכיר אחר כי "זה עוד מקרה שהעובדים הזרים עושים ככל שעולה על רוחם ופונים אח"כ לקו לעובד. יש להקשות עליהם על מנת להימנע ממקרים דומים."

תגובת רשות ההגירה כפי שניתנה לכתבת גל"צ טלילה נשר בנושא "נוהל עבודה במקרה זה תוקן לאחרונה על פי דרישת מנכ"ל הרשות במטרה להקל על העובדים הזרים השוהים בה כחוק. ככל הנראה הייתה אי הבנה של העובד בנושא. הסוגיה הובהרה לו לרבות התבטאויות כפי שצוטטו אשר לא תחזורנה על עצמן".

ביום 9 למאי 2011, הגישה עידית לבוביץ', רכזת תחום סיעוד מהעמותה, תלונה למנהל אגף חקירות משמעת בנציבות שירות המדינה, כנגד עבירת משמעת של אותו עובד בכיר במשרד הפנים.