09-01-2014

מאת רוני ליבנה ורוני מרגלית

החוק הישראלי חל על כלל העובדים במשק – זאת ללא קשר למעמדם. דיני העבודה חלים על מהגרי עבודה כשם שהם חלים על אזרחים. כך לדוגמא מהגרי עבודה זכאים לשכר מינימום, להפרשות לפנסיה לפי צו ההרחבה מ-2008 וכדומה. מנגד, באופן חסר תקדים, ישנה אוכלוסיית עובדים אחת שהוחרגה השנה מחוק שעות העבודה והמנוחה: עובדות הסיעוד, רובן ככולן מהגרות עבודה ממדינות מוכות עוני, מועסקות משך 24 שעות ביממה אך משתכרות שכר מינימום חודשי בלבד.

חוק שעות עבודה ומנוחה מסדיר סוגיות יסודיות כגון מספר שעות העבודה ביום, הפסקות במהלך יום העבודה, ימי מנוחה שבועית ותשלום תמורת עבודה בשעות נוספות, בימי שבת ובחג. בדומה לשאר חוקי העבודה בישראל, אף חוק זה חל על כלל העובדים במשק, ובכלל זאת על מהגרי העבודה. בעקבות החלטת בג"ץ ממרץ 2013. נמנעה מעובדות הסיעוד הזכות לקבלת תשלום תמורת עבודה בשעות נוספות. החרגת עובדות הסיעוד מתחולת החוק פירושה שניתן להעסיקן במשך 24 שעות ביממה, ללא הפסקות וללא מנוחה שבועית, וללא חובה לשלם להן בגין עבודה בשעות נוספות, בשבתות או בחגים.

30% מהעובדות לא יוצאות לחופש בסופי השבוע. משמעות הדבר היא שהן עובדות שבעה ימים בשבוע במשך חודשים ארוכים. לאחרונה הגיעה למשרדי "קו לעובד" עובדת שהתלוננה כי לא יצאה ממקום עבודתה ולא שהתה בגפה במשך שנה וחצי. פגיעה זו בזכויות העובדות הפכה ללגיטמית בחסות המדינה ובית המשפט.

לפני כשנה פורסמה הכרעת דין של בית המשפט המחוזי בירושלים בעניין עובדת סיעוד שנכלאה בידי מעסיקיה בחדר השירותים בביתם במשך שנתיים, מנעו ממנה אפשרות לתקשר עם הנעשה מחוץ לבית ונתנו לה הפסקות אוכל קצרות. בהרשעה תקדימית קבע בית המשפט כי מדובר בהחזקה בתנאי עבדות. בין השאר צוין בהכרעת הדין כי העובדת עבדה שעות ארוכות, בדרך כלל במשך רוב שעות היממה ולא ניתנו לה חופשות.

הוצאת קבוצת עובדים מסוימת מחוק ספציפי המגדיר זכויות ונהלים תוך פגיעה ממשית בזכויותיהם הינה צעד חריג ופוגעני. ההחלטה להביא מהגרות עבודה לענף הסיעוד הינה החלטה מודעת של ממשלת ישראל ולפיכך עליה לקחת אחריות ולדאוג לרווחתן והגנתן של העובדות שבחרה להביא.

אחת הדרכים להתמודד עם הקשיים במצב עובדות הסיעוד הינה חתימה על "אמנת עובדי משק הבית" (אמנה 189C). האמנה נכנסה לתוקפה בספטמבר 2013, ונועדה לפעול ל"קידום והגנה על זכויות האדם של כל עובדי משקי הבית". האמנה מגדירה את זכותן של העובדות לשוויון זכויות בפני החוק, לחופש בחירה בין מעסיקים ולמניעת תשלום דמי תיווך בסכומים מופקעים עבור הזכות לעבוד במדינה זרה.

ביום שבת יצאו עובדות הסיעוד למצעד לשיוויון זכויותיהן בקריאה למדינת ישראל לחתום על אמנת עובדי משק הבית. המצעד יצא מגן לוינסקי בתל אביב ובסופו נערכה התכנסות בכיכר הבימה. בין הנואמים במצעד נאמה גם ח"כ מיכל רוזין ונציגי העובדים.

תמונה מצעד 5