01-12-2013

לכבוד יום זכויות האדם הבינ"ל ויום המהגר הבינ"ל, קוראות עובדות הסיעוד לממשלת ישראל לאשרר את אמנת עובדי משק הבית של ארגון העבודה הבין לאומי ולהעניק להן שוויון זכויות.

אמנה 189C – "אמנת עובדי משק הבית" – נכנסה לתוקפה בספטמבר 2013, ונועדה לפעול ל"קידום והגנה על זכויות האדם של כל עובדי משקי הבית". האמנה מגדירה את זכותן של העובדות לשוויון זכויות בפני החוק, לחופש בחירה בין מעסיקים ולמניעת תשלום דמי תיווך בסכומים מופקעים עבור הזכות לעבוד במדינה זרה.

כיום, עובדות סיעוד משלמות כ- 8,000$ בממוצע כדמי תיווך לסוכני כח אדם על מנת לקבל ויזה לעבודה בישראל. כספים אלה נגבים בניגוד לחוק וללא דיווח לרשויות ומאלצים את העובדות לקחת הלוואות ולמשכן את נכסיהן על מנת להגיע לעבוד בישראל. תשלום סכום זה כובל את העובדת למקום עבודתה הלכה למעשה, מחשש לעזוב ולהיוותר ללא יכולת להשיב את החוב.

בנוסף, עובדות הסיעוד מועסקות משך 24 שעות ביממה אך משתכרות שכר מינימום בלבד, והינן קבוצת העובדות היחידה בישראל שהוחרגה מחוק שעות עבודה ומנוחה בעקבות החלטת בג"ץ ממרץ 2013. בכך נמנעה מהן הזכות לקבלת תשלום תמורת עבודה בשעות נוספות.

 אמנת עובדי משק הבית אושררה על ידי עשר מדינות עד כה, ביניהן איטליה וגרמניה. במקביל, מדינות שונות בארה"ב הביאו לאישור הסנאט את "מגילת זכויות עובדי משק הבית, ולפני חודשיים בלבד, העביר נשיא ארה"ב תיקון לחקיקה הפדרלית המחייב תשלום תמורת עבודה בשעות נוספות גם לעובדות במשק בית, ביניהן מטפלות בילדים, עובדות נקיון ועובדות סיעוד.

 ביום שבת, 4.1.14 בשעה 19:00 ניפגש עם עובדות הסיעוד בגינת לוינסקי בתל אביב ונצעד לכיוון כיכר הבימה, בקריאה לממשלת ישראל לאשרור האמנה ומתן זכויות שוות למטפלות הסיעודיות.

 לאירוע בפייסבוק

posterheb