05-07-2010

מאת: דנה שקד, רכזת עובדים סינים

3,000 עובדים מסין עתידים היו לעזוב את ישראל בסוף חודש יוני 2010. לעובדים, ששילמו דמי תיווך העומדים על ממוצע של 25,000$, נאמר כי הם מגיעים לישראל על מנת לעבוד בה חמש שנים.
העובדים עשו חישוב פשוט שבמידה וירוויחו 1,000$ בממוצע בחודש, יוכלו להחזיר את דמי התיווך הגבוהים אותם לקחו בסין תוך שנתיים של עבודה רציפה. בשלוש השנים הנותרות יוכלו להמשיך לעבוד ולהתחיל למעשה להרוויח כסף, המטרה לשמה הם באו.

דמי התיווך אומנם משולמים בארץ המוצא, אך הם מתחלקים בין החברות המגייסות בסין לבין תאגידי כוח האדם בישראל. על פי מקורות בענף, כ – 70% מדמי התיווך מוצאים את דרכם לתאגידים הישראלים.

כבר בשנת 2006 הודיעה ממשלת ישראל על החלטתה (החלטה מס' 446 מיום 12.9.06) לצמצם את מספר העובדים הזרים בתחום הבניין עד לסגירתו המוחלטת של הענף בינואר 2010.
בעקבות לחץ של תאגיד הבניין ושל התאחדות הקבלנים נדחה תאריך סגירת הענף לעבודה זרה ליום 1.1.2012.

שנת 2008 הייתה השנה האחרונה בה הגיעו לישראל עובדים זרים, רובם המוחלט מסין, לעבוד בה בענף הבניין. על פי מחלקת המחקר של הכנסת, הגיעו לישראל כ 2,500 עובדים זרים, מספר קטן משמעותית ממספרם בשנים קודמות.

למרבה הפלא, העובדים שהגיעו בשנה זו שילמו דמי תיווך בסכום שערורייתי שעמד על 31,000$. נשאלת השאלה מדוע האמירו דמי התיווך לסכומים בלתי נתפסים אלה ומדוע דווקא בשנת 2008?
אחת התשובות האפשריות היא העובדה כי תאגידי הבניין משלמים לממשלה אגרות, היטלים וערבויות בסך של 30,000 על כל עובד זר אותו הם מעסיקים ועבורו הם מקבלים היתר להעסקת עובד זר. סכומים אלה גולגלו על גבם של העובדים ואלו החלו לשלם דמי תיווך גבוהים במיוחד.
בידיעה כי שנת 2008 היא השנה האחרונה בה יגיעו עובדים סינים לעבוד בישראל בענף הבניין ובידיעה כי מספרם יהיה מועט, האמירו דמי התיווך למימדים אלו.

בשנת 2010, הנפיק משרד הפנים אשרות בענף הבניין בעלות תוקף לשני מועדים: 30.6.2010 לעובדים השוהים בישראל למעלה משלוש שנים וליום 31.12.2010 לעובדים השוהים בישראל פחות משלוש שנים.

במקביל להנפקת האשרות בדרכוניהם של העובדים הגיעו אלינו פניות רבות מהעובדים. העובדים הגיעו כשהם אינם מבינים מדוע לא מתירה להם המדינה לשהות בישראל חמש שנים כפי שהובטח להם. עוד ביקשו לדעת מה יעלה בגורל הפיקדון אותו הפקידו עבורם התאגידים חודש בחודשו ושעומד על עשרות אלפי שקלים.

בעקבות הפניות הרבות שהגיעו אלינו, פנינו ביום 23.6.2010 במכתב אל מר אמנון בן עמי, ראש רשות ההגירה האוכלוסין ומעברי הגבול בבקשה להעביר אלינו הנחיות ברורות בדבר ההיערכות לקראת עזיבתם של כ 3,000 עובדים מסין.
באותו היום פורסם בתקשורת כי מספר עובדים סינים בשיתוף עם חמישה תאגידים הגישו עתירה כנגד הגירוש. ניצן צו ביניים ודיון התקיים ביום 1.7.2010.

בעקבות הדיון, פרסם מנהל אגף מת"ש ביום 4.7.2010, נוסח מעודכן לגבי עובדים זרים בענף הבניין שאשרתם הסתיימה ביום 30.6.2010. בנוהל צוין כי עובדים אלה לא יורחקו מישראל עד ליום 1.10.2010. כמו כן מבהיר החוזר כי העובדים יהיו זכאים למלוא זכויותיהם בגין העסקתם בתקופה זו מבלי שינוכה הפיקדון שיצטבר לזכותם.

חוזר מנהל אגף מת"ש 4.7.2010