04-09-2007

מאת: רוני מ.האס, הדף הירוק

מנהל התאגיד החקלאי בגבעת ברנר: הייתה טעות בחישוב השכר והיא תוקנה. בעקבות זאת שולם לעובדים שכר גובה מכפי הנדרש.

נבדקת תלונתם של עובדים זרים מנפאל שעבדו בחקלאות בקיבוץ גבעת ברנר, כי מחודש אפריל השנה לא קיבלו את שכרם. העובדים פנו לעמותת "קו לעובד" וסיפור כי טרם קיבלו את משכורת חודש אפריל. כן סיפרו שמעסיקם לא הסדיר עבורם ביטוח רפואי, למרות מחויבותו על פי החוק לעשות כן. אחד העובדים טען שנדרש לעובד בקטיף אבוקדו ללא כל אמצעי בטיחות, וכי בעקבות כך נפל מהעץ לפני מספר חודשים, ונגרמה לו חבלה בגב. עקב היעדר ביטוח רפואי, לא ניתן לעובד כל טיפול רפואי. עמותת 'קו לעובד' הגישה תלונה למשרד התעסוקה, המסחר והתעשייה (התמ"ת) כנגד גבעת ברנר בגין הלנת שכרם של 16 עובדי חקלאות נפאלים, העסקתם בתנאי בטיחות לקויים ואי הסדרת ביטוח רפואי עבורם. בתלונה דורשת העמותה כי ישללו היתרי ההעסקה של הקיבוץ. מעמותת 'קו לעובד' נמסר כי מיד עם הגעת תלונתם, יצר דן קופר, נציג העמותה, קשר עם יחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התמ"ת, וביקש את התערבותם המהירה. בעקבות פניית משרד התמ"ת לקיבוץ, שולם שכרם של העובדים. כעת בודקת העמותה האם השכר ששולם עומד בדרישות חוק שכר מינימום, לאור העובדה שהעובדים הועסקו שבעה ימים בשבוע.
ד"ר יובל לבנת, היועץ המשפטי של "קו לעובד", אומר כי "הלנת שכר של ארבעה חודשים תמימים הינה אכזרית כלפי העובדים וכלפי בני מפחותיהם בחו"ל, התלויים בשכר השוטף לצורך מחייתם. כאשר המעסיק הוא קיבוץ, יש בהתנהגות זו כדי לצרום במיוחד. תשלום השכר לאחר הפנייה למשרד התמ"ת הינה בבחינת מעט מדי ומאוחר מדי".
נמרוד צור, מנהל התאגיד החקלאי בגבעת ברנר והאחראי על העובדים הזרים, מסר בתגובה כי בגבעת ברנר עובדים שנים רבות עובדים זרים, חלקים משלימים את השנה החמישית בפעם השנייה. כל העובדים מקבלי שכר על פי המגיע להם, בניכוי כל מה שמותר על פי חוק, כגון דמי מגורים וכדומה. כל העובדים מבוטחים בביטוח רפואי. בהקשר לטענה כנגד "העסקה בתנאי בטיחות לקויים",לכאורה, אמר צור כי מטע האבוקדו של גבעת ברנר עומד בתקני בטיחות ואיכות הנדרשים על פי התקנים האירופאים המחמירים ביותר. מנהל המטע זכה השנה בפרס אגרסקו "כחקלאי המצטיין". בחודשים האחרונים נוצר מצב שקבוצת עובדים זרים מנפאל סירבו לקבל את שכרם, לאחר שנערך בו תיקון של טעות שהתגלתה, שלפיה שולם לעובדים שכר גבוה מכפי שנדרש. לאור התיקון טענו העובדים כי הורדנו להם בשכרם שלא על פי חוק, וסרבו לקבל את משכורתם ואת הסברינו. כל העובדים האחרים בקיבוץ קבלו את התיקון בהבנה. צור ציין כי שבעה מתוך ה- 16, חזרו בהם מתלונתם ופנו בבקשה לחזור לעבוד בקיבוץ, תוך התנצלות כי נאלצו להתלונן כנגד הקיבוץ בשל לחץ שהופעל עליהם על ידי גורמים דומיננטיים בקבוצת הנפאלים.