17-09-2007

מאת: קו לעובד

לאחרונה הגיעו אל  עמותות 'קו לעובד' ו-'רופאים לזכויות אדם' מספר תלונות מצד מהגרי עבודה (עובדים זרים), כנגד מרפאת זמנהוף (של קופת חולים כללית). על פי התלונות, נדרשו העובדים ומעסיקיהם לחתום על הצהרות שונות כתנאי לקבלת טיפול רפואי.

ה"הצהרה" עליה נדרשו העובדים הזרים לחתום כתובה בעברית. הואיל והרוב המכריע של העובדים הזרים בישראל אינם דוברי עברית, ובודאי שאינם קוראים עברית, לא ברור כיצד ניתן לדרוש מהם לחתום על מסמך בשפה זו.

יתרה מזו, התניית הטיפול הרפואי בקבלת הצהרת המעסיק כי העובד נפצע "במסגרת היתר עבודה לעובד זר מאת הרשויות המוסמכות בישראל", הינה דרישה בלתי חוקית ועומדת בניגוד לפסק-דינו של בית-המשפט העליון אשר קבע   כי גם שוהים בלתי חוקיים יהיו זכאים לכל הטיפולים הרפואיים (כולל אשפוז) עקב פגיעה בעבודה. (בג"ץ 1911/03 האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' שר האוצר ואח').

'קו לעובד' ו-'רופאים לזכויות אדם' פנו לקופת חולים כללית בבקשה כי תנחה את מרפאת זמנהוף להעניק טיפול רפואי לכל עובד זר המגיע מצויד בטופס מביטוח לאומי, כפי שהיו נהוג במרפאה עד לא מכבר.