03-07-2023

תחת הכותרת "עובדים לא צריכים לשלם את מחיר ההפקרות באתרי הבנייה" – קו לעובד מפרסם את דוח הבטיחות החצי שנתי לשנת 2023

עיקר הממצאים:

  1. מספר הנפגעים בתאונות עבודה (פציעה ברמת חומרה בינונית וקשה) עומד על 360 עובדים – הגבוה ביותר ב-5 השנים האחרונות. מספר ההרוגים עומד על 41 עובדים – הגבוה ביותר ב-4 השנים האחרונות. קרוב למחצית מההרוגים הועסקו בענף הבנייה, שממשיך להיות הענף המסוכן ביותר. זוהי עלייה דרמטית בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה, במהלכה נהרגו 34 עובדים ו-261 עובדים נפצעו ברמת חומרה בינונית ומעלה.
  2. כשליש מההרוגים בתאונות עבודה במחצית הראשונה של שנת 2023, בכלל הענפים, היו פלסטינים (29%), וכחמישית מההרוגים היו יהודים (22%) וערבים אזרחי ישראל (20%). בענף הבנייה – 9 מתוך 21 ההרוגים היו פלסטינים (43%) ו-7 מתוך 21 היו ערבים אזרחי ישראל (33%
  3. מינהל הבטיחות הוציא במחצית הראשונה של 2023 רק 1,352 צווי בטיחות, ירידה של 30% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. מדובר בצווים המוטלים בגין ליקויי בטיחות שנמצאו באתרי עבודה במקרים בהם המפקח מצא שהליקויים מהווים סכנה לשלומו או בריאותו של אדם.
  4. שיאניות צווי הבטיחות במחצית הראשונה של שנת 2023 הן חברות איחוד יסודות בניה בע"מ וחברת דלויה שגיא יזמות בע"מ (8 צווי בטיחות לכל אחת, שתיהן מוכרות לעבודה במכרזים ממשלתיים). עד כה לא הוטלה על החברות כל סנקציה ברשם הקבלנים.
  5. נכון להיום, 70 מפקחים מוקצים לאתרי בנייה, ו-10 מפקחים בלבד מוקצים לכלל הענפים ותחומי העיסוק האחרים.
  6. התקנות המובטחות להטלת אחריות על יזמים וקבלנים ראשיים עדיין לא הוגשו לוועדת העבודה והרווחה.
  7. כפי שנחשף לאחרונה, ההסתדרות החדשה והתאחדות הקבלנים בוני הארץ חתמו על הסכם קיבוצי חסר תקדים בענף שיאפשר למעסיקים להטיל קנסות על עובדי הכפיים – רובם ככולם פלסטינים ומהגרי עבודה. ברור לכל שמעסיקים ישתמשו בסמכות זו, שניתנה להם על ידי ההסתדרות, כדי לגלגל אל העובדים את האחריות ואת האשמה על הפקרת הבטיחות באתרי העבודה, במקום להטיל אחריות על האחראים באמת.

לאור הממצאים הקשים, אנחנו קוראים לשר העבודה שלא לתת יד להמשך הפגיעה בעובדים: לא לחתום על צו ההרחבה ולהגיש לאלתר לוועדת העבודה והרווחה את תקנות הטלת האחריות על מזמיני שירותים ויזמים באתרי בנייה.

המלצות אופרטיביות לצמצום תאונות העבודה מופיעות בסוף הדוח.