17-07-2008

ב- 10.7.08 הוגשו ארבע תביעות של עובדים פלסטיניים לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, כנגד חברת אבן בר בע"מ, מר אייל יונה (בעל המניות של החברה) ומר יגאל זקן (מנהל החברה), העובדים תובעים הפרשי שכר מינימום למשך כל תקופת עבודתם וכן כל הזכויות הסוציאליות המעוגנות בחוקי המגן, וכך גם תשלומים עבור הפרשות לפנסיה שלא שולמו להם בכל תקופת עבודתם. בממוצע סכום כל תביעה הוא 100,000 ₪ (לצורך תשלום אגרה).

זוהי קבוצה ראשונה של תובעים שהועסקו במחצבת אבן בר. תביעות של עשרות עובדים נוספים יוגשו בשבועות הקרובים מיד כשיושלם בירור פרטי העסקתם.

לפני למעלה משנה הגיעו לקו לעובד עובדים שעבדו במפעל והתלוננו על עיכובי שכר של למעלה מחודשיים. מאז התנהלה התכתבות ומשא ומתן עם מנכ"ל החברה וגם עם מר אייל יונה עצמו, לתשלום שכר מינימום על פי החוק ולתשלום הפרשי שכר המינימום רטרואקטיבית. החלטת בג"ץ באוקטובר כי מעסיקים בהתנחלויות ישלמו לעובדיהם הפלסטינים על פי החוק הישראלי נתנה לדרישות העובדים משנה תוקף.

החברה הציעה לעובדים תשלומים מופחתים מהסכומים המגיעים להם על פי דין. מספר עובדים הסכימו להצעה והוחתמו על אי הגשת תביעות עתידיות. בכוונתנו להגיש גם תביעות בשם אותם עובדים שחתמו ולקחו את הכסף שהוצע להם שכן חוק שכר מינימום קובע כי הסכמה של עובד לקבל שכר מופחת משכה"מ אינה תקפה.

את התביעות הכינו עוה"ד אופיר רונן ושרון סעדיה-מילגרום והאשם מסארוה