08-02-2007

הסדר ההעסקה של עובדים זרים בענף הבניין קובע כי פיצויי הפיטורים ישולמו לעובדים רק עם צאתם את ישראל כחלק מכספי פיקדון המופקדים עבורם מדי חודש על ידי חברות כח האדם המעסיקות אותם. עד לאחרונה היו העובדים רשאים לבחור בין קבלת הפיקדון לחשבון בנק המתנהל על שמם בחו"ל לבין קבלת כספי הפיקדון במזומן בנתב"ג לאחר מעבר בביקורת הגבולות. הרוב המכריע, קרוב ל -100% מן העובדים – כפי שנמסר לקו לעובד ממשרד התמ"ת – קיבל את הכספים בנתב"ג.
לפני כחודשיים פורסם נוהל חדש באתר האינטרנט של משרד התעשייה אשר שלל באופן גורף מהעובדים את האפשרות לקבל את כספי הפיקדון בנתב"ג. תחולתו נקבעה לשבעה ימים מיום כתיבתו.
קו לעובד התריע מספר פעמים על אי החוקיות שבהתנהלות זו של משרד התמ"ת, ואף הביע חשש כי עובדים לא יקבלו לידיהם את הכספים המגיעים להם, בין מכיוון שאין ברשותם חשבון בנק בארץ המוצא או בשל תקלות בירוקרטיות אחרות.
ואולם, משרד התמ"ת מיאן לשנות מעמדתו, חרף האנדרלמוסיה ששררה מיד עם פרסום הנוהל, וכנראה מתוך עמדה מזלזלת בזכותם של העובדים לקבל את כספם.
לאחרונה התחילו להגיע אל קו לעובד שיחות טלפון מעובדי בנין אשר חזרו לחו"ל וטענו כי לא קיבלו את כספי הפיקדון לחשבונותיהם שבחו"ל.
בעקבות מידע זה, פנה קו לעובד פעם נוספת למשרד התמ"ת, ואכן נמסר לנו כי איש מאותם עובדי בנין אשר יצאו את גבולות ישראל מאז ה- 17.12.06 (כ-400 במספר) לא זכה לקבל את כספי הפיקדון לידו.
תשובות סותרות לגבי סיבת הדבר התקבלו מגורמים שונים במשרד התמ"ת, בהם קושי לאתר את מס' חשבון הבנק בחו"ל, בשל פרטים חסרים, או מילוי הטופס בשפה המנדרינית (השפה הרשמית בסין) במקום באותיות לועזיות (ואין בכך הסבר הכיצד זה גם עובדים רומניים, מולדביים ותורכים (כ-30% מכלל העובדים שיצאו את ישראל בתקופה זו), לא קיבלו את כספי פיצויי הפקדון.

התנהלות זו של משרד התמ"ת הינה בבחינה רשלנות פושעת. בפועל, נגזלו מידי עובדים קשי יום, פועלים מסין או מרומניה, אנשים עניים אשר הגיעו לישראל על מנת לפרנס את משפחותיהם, כספי פיצויי הפיטורים המגיעים להם על פי חוק.

קו לעובד, ימשיך לפעול לשינוי הנוהל, כך שתינתן לעובדים האפשרות לקבל את כספי הפקדון גם בשדה התעופה עם יציאתם מישראל, ויעמוד על כך שהעובדים אשר יצאו את הארץ ולא קיבלו את הפקדון, יאותרו והכסף יועבר אליהם.