26-12-2013

ביום 31.7.2013 התקבל בכנסת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והנקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2013. חוק זה מבקש להחיל, בדרך של צו שיוציא שר האוצר, את תנאי השכר שנקבעו לעובדי הקבלן בתחומי הנקיון והשמירה במגזר הציבורי (במסגרת ההסכם שנחתם בין מדינת ישראל להסתדרות העובדים הכללית החדשה ביום 4.12.2012), על עובדי קבלן בתחום השמירה והנקיון המבצעים את עבודתם אצל גופים ציבוריים, והלכה למעשה משווה את זכויותיהם בתחומים מסוימים (הרשומים מטה) לאלו של העובדים בחברה.

במסגרת חוק זה מחויבים גופים ציבוריים להוסיף בהסכמי התקשרות עתידיים עם קבלנים הוראה בדבר חובות הקבלן שלא לגרוע מעובדי הקבלן את תנאי העבודה הנדרשים לפי חוק זה. כמו כן, במסגרת החוק התבצע תיקון בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011. שיאפשר אכיפה מינהלית נגד מפרי הוראות החוק החדש והגשת תביעות אזרחיות נגד גופים ציבוריים בשל אי קיום חובות קבלן השירות כלפי העובד, הכל בהתאם לתנאים בחוק להגברת האכיפה.

ואלו התחומים בהם התוספות מוקנות לעובדים מכח חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והנקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2013:
1. שכר עובד ניקיון ואחראי ניקיון ושכר עובד שמירה ואחראי שמירה;
2. מענק מצוינות;
3. הפרשות לקופת גמל לקצבה;
4. קרן השתלמות;
5. דמי הבראה;
6. סבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה;
7. שי לחגים ומתנה בטובין.

ברשימה הבאה נפרט את הגופים הציבוריים עליהם חל החוק. ההגדרה היא בהתאם לס' 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה- 1985.

אלה הגופים הציבוריים:

1) כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך לרבות מערכת הביטחון, השב"ס וכולי

 2) כל הרשויות המקומיות

 3) כל המועצות הדתיות

 4) גופים נתמכים, והם:

כל האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות, כמו כן הטכניון, מכון ויצמן, מכון טכנולוגי חולון, בצלאל, מכון וינגייט, האקדמיה למוסיקה ושנקר

מוזיאונים: בית התפוצות, מוזיאון א"י, מוזיאון ת"א

כל קופות החולים

 5) חברות ממשלתיות, לפי הפירוט שלהלן:

אוצר מפעלי ים

איסורד בע"מ

אלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ

אתרים בחוף תל-אביב-חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א

בית ספר המרכזי למלונאות בע"מ

האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה

אשרא-החברה הישראלית לביטוח יצוא בע"מ

החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ

החברה הממשלתית לתיירות

החברה לפתוח חוף אילת בע"מ

החברה לפתוח עכו העתיקה בע"מ

החב' לשיקום ולפתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בי-ם

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"מ

המועצה הישראלית לצרכנות

המכון הישראלי ליין

המכון הגיאופיסי לישראל

הרשות לחינוך והכשרה ימיים

התעשיה האוירית לישראל בע"מ

התעשיה הצבאית לישראל בע"מ תעש

חברת החשמל לישראל בע"מ

חברת נתיבי איילון בע"מ

חלד – חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ

חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור לשיקום ולהתחדשות

חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ

החברה לחינוך ימי בישראל (בתיה"ס הימיים)

כפר הנוער מאיר שפיה

מדרשת שדה בוקר

מקוה ישראל כל ישראל חברים

מקורות חברת מים בע"מ

עמידר החברה הלאומית לשכון בישראל

ענבל חברה לבטוח בע"מ

ערים חברה לפתוח עירוני בע"מ

עשות אשקלון תעשיות בע"מ

פרזות חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים

פתוח מזרח ירושלים בע"מ

קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ

רפאל,מערכות לחימה מתקדמות בע"מ

רותם תעשיות בע"מ

רכבת ישראל בע"מ

שקמונה חברה ממשלתית-עירונית לשקום הדיור

תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

חברה ישראלית לחקר מדעי החיים בע"מ

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ

מינהלה להסדרים במגזר החקלאי בע"מ

החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראלבע"מ

אות המוצר הירושלמי בע"מ

מכון היהלומים הישראלי

חב' המשקם – לתעסוקת קשישים ובעלי מוגבלות

חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה

הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי

האגודה לתרבות הדיור

חברת נמלי ישראל

חברת נמל אשדוד

חברת נמל חיפה

חברת נמל אילת

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

מע"צ- החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ

חברת דואר ישראל בע"מ

החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה

חברת פארק אריאל שרון בע"מ

נתיבי תחבורה עירוניים

מתימו"פ-מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח

קרנות השתלמות למורים וגננות- חב' מנהלת בע"מ

קרנות ההשתלמות למורים תיכוניים, סמינרים ומפקחים

החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בע"מ

ק.ל.ע-חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים

קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ

קרן השתלמות למורים על יסודיים (עגור חברה לניהול)

מקורות פיתוח וייזום

שחמ מקורות ביצוע בע"מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח

 

6) חברות עירוניות, לרבות כל החברות הכלכליות לפיתוח שליד המועצות המקומיות, תאגידי המים של הרשויות המקומיות, כל הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה, וכל איגודי ערים לכבאות.

 ובנוסף, החברות העירוניות הבאות:

הכרמלית חיפה בע"מ

המרכז הזואולוגי ת"א-ר"ג בע"מ

המרכז לבידור ובילוי

המשכן לאמנויות הבמה

מוזיאוני חיפה

מת"ש – מרכזי תעסוקה שיקומיים בע"מ

מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ

מרכז הספורט הלאומי תל-אביב

מרכז קהילתי לספורט ונופש בהרצליה בע"מ

עזרה ובצרון – חברה לשכון בע"מ

תאטרון עירוני חיפה

גיחון

חב' בתי אבות בר"ג בע"מ

החברה העירונית לתרבות הפנאי באשדוד

היכלי הספורט ת"א-יפו בע"מ

אל עין בע"מ

 

7) התאגידים ציבוריים, לרבות רשויות ניקוז ונחל לפי הפירוט שלהלן:

מגן דוד אדום

יד ושם

מכון התקנים

האקדמיה ללשון העברית

המוסד לביטוח לאומי

בנק ישראל

המוסד לבטיחות ולגיהות

המועצה להשכלה גבוהה

המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

רשות הטבע והגנים (רג"ל)

רשות הטבע והגנים (רש"ט)

המועצה לענף הלול

רשות השידור

המועצה להסדר ההימורים בספורט

רשות ניירות ערך

יד יצחק בן-צבי

המועצה לייצור צמחים ולשיווקם

קרנית – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

בית דוד בן-גוריון

המכון למורשת דוד-בן-גוריון

רשות שדות תעופה

הרשות לשיקום האסיר

הרשות לפיתוח ירושלים

הרשות למלחמה בסמים

רשות העתיקות

הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו

הרשות לפיתוח הנגב

שרות התעסוקה

מועצה למוצרי פרי הדר

הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו

מרכז יצחק רבין לחקר ישראל

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מרכז מורשת מנחם בגין

מפעל הפיס

מועצת בתי העלמין בברקת

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים