28-06-2018

במקרים מסוימים, עובדים שהפסיקו את עבודתם מיוזמתם יהיו זכאים לפיצויי פיטורים. בין היתר, עובד אשר הפסיק את עבודתו עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה שלו, אי-תשלום שכר או אי-מתן זכויות סוציאליות, ייתכן ויהיה זכאי לפיצויי פיטורים. הזכאות לפיצויים אלה מותנית בהודעה מוקדמת, שמיידעת את המעסיק כי לעובד יש כוונה להתפטר עקב תנאים מורעים אלה, על מנת לתת למעסיק הזדמנות לשמר את ההעסקה ולשפר את תנאיה.