17-02-2019

עובד נהרג אתמול במפעל – ומינהל הבטיחות לא יעשה דבר. על מינהל הבטיחות לסגור את המפעל כנהוג באתרי בנייה.

אתמול, ביום שבת ה-16.02.2019, נהרג במפעל קוניאל בירוחם עובד. תאונה זו מביאה אותנו לנתון המבהיל – 9 עובדים שנהרגו במקום עבודתם בשבעת השבועות שחלפו מתחילת שנת 2019: 4 בבניין, 3 בתעשייה, אחד בשירותים ומסחר, ואחד בחקלאות. בשנת 2018 חלה עלייה של 60% במספר ההרוגים בכלל הענפים מלבד בבניין.

על מינהל הבטיחות לפעול לאלתר לשם בלימת העלייה המדאיגה במספר תאונות העבודה הקטלניות המתרחשות בכלל הענפים ולהביא לצמצום היקפן בהתאם. ביכולתו להתחיל מיידית על ידי יישום הנהוג בתאונות עבודה באתרי בנייה – סגירת כל אתר בנייה בו התרחשה תאונה קטלנית או קשה. כיום מקומות עבודה לא נסגרים בעקבות תאונות כגון אלו, אנו קוראים לו לנקוט מיידית בכל אמצעי האכיפה והפיקוח העומדים לרשותו, ובתחילה: הטלת צו בטיחות וסגירה למשך 48 שעות.

(תמונה: דנה אריאלי, דרך Wikimedia, CC BY-SA 4.0