24-05-2018

עובדים שעתיים אשר הגיעו לעבודה במשך לפחות 75 ימים ברצף, או מחויבים בחוזה עבודה להגיע לעבודה במשך 75 ימים רצופים, זכאים לחופשה שנתית.