04-03-2008

מאת: חיים ביאור, The marker

שיעור הנשים שנפגעו בתאונות עבודה גדל משנה לשנה – כך מתברר מסקר שערכו הביטוח הלאומי והמוסד לבטיחות ולגיהות בעבודה. לפי הסקר, כיום מקבלות 18,252 נשים דמי פגיעה מהביטוח הלאומי, לאחר שנפצעו במהלך העבודה.

מנהל המוסד לבטיחות ולגיהות, חיים אליהו, אמר כי כיום מגיע חלקן של נשים בקרב כלל המועסקים הנפגעים פיסית במקום העבודה ל-29%, לעומת 19.4% לפני עשר שנים. אליהו הוסיף "שיעור הנשים הנפגעות במקומות העבודה נמצא בעלייה עקב הגידול בפיזור שלהן במקצועות השונים במשק, וחדירתן למקצועות שעד השנים האחרונות נחשבו לגבריים – כגון אבטחה ושמירה".