18-02-2008

מאת: מיקי פלד, ynet

משרד התמ"ת הנפיק ב-2007 כ-91.6 אלף היתרים להעסקת עובדים זרים – עלייה של כ-7% לעומת 2006. 51.7 אלף מההיתרים היו בענף הסיעוד, לעומת 44.1 אלף ב-2006.

לפי הנתונים, ב-2007 ניתנו כ-12 אלף היתרים להעסקת עובדים זרים בבניין, כ-25.8 אלף היתרים בענף החקלאות ו-2,080 היתרים בתעשייה ושירותים

(כולל מסעדות אתניות). ב-2008 תעמוד מכסת העובדים הזרים על 9,000 בענף הבניין,26 אלף בחקלאות, 1,100 בתעשייה ושירותים ו-500 במסעדות אתניות. בענף הסיעוד לא נקבעה מכסה.

מנתוני התמ"ת עולה עוד כי ב-2007 נפתחו 3,111 תיקי חקירה נגד מעסיקים של עובדים זרים, ונגבו 11.2 מיליון שקל בעקבות כתבי אישום ו-32 מיליון שקל בגין קנסות מינהליים. יחידת הסמך לעובדים זרים גבתה 146.7 מיליון שקל.

בעקבות המספר הגבוה של ההיתרים בענף הסיעוד, החליטה הממשלה על הקמת ועדה בין-משרדית לבחינת אמות המידה לקבלת היתר בענף. בראש הוועדה עומד ראש המינהלת לעובדים זרים במשרד התמ"ת, אפרים כהן. בוועדה יהיו חברים נציגים של מינהלת עובדים זרים בתמ"ת, משרד האוצר, בנק ישראל, משרד המשפטים, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי והמועצה הלאומית לכלכלה. לשם השוואה, עם הקמת יחידת הסמך לעובדים זרים, בשנת 2003, הסתכם מספר ההיתרים לעובדים זרים בתחום הסיעוד ב-28 אלף.