03-11-2013

03/11/2013

‏ל'/חשון/תשע"ד

לכבוד:

–          מר גדעון סער, שר הפנים

–          מר יצחק אהרונוביץ', השר לביטחון לפנים

–          מר יגאל צרפתי, מנכ"ל משרד הפנים

–          מר שלמה בוחבוט, ראש מרכז השלטון המקומי

–          מר שאול מזרחי, יו"ר דירקטוריון המשכ"ל

הנדון: תנאי העסקת עובדי האבטחה במוסדות החינוך שבאחריות הרשויות המקומיות

בשם הפורום לאכיפת זכויות עובדים, הריני לפנות אליכם בעניין הבא –

  1. 1. במהלך השנים האחרונות, פעלנו ועודנו פועלים, אל מול עובדי האבטחה במוסדות החינוך אשר באחריות הרשויות המקומיות (במכרזים שהם באחריות ובפיקוח "החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי" – המשכ"ל). מטרת הפעילות היא הנגשה ומיצוי של זכויות בקרב העובדים, לצד עריכת סקר מקיף ולמידה על בעיות והפרות חוק המתקיימות בתחום.
  2. 2. בדיקה שנערכה ביוזמתנו בקרב עשרות עובדי שמירה במוסדות חינוך במהלך שנה תמימה, חושפת מציאות קשה של העסקה נצלנית המתאפיינת בהפרת חוקי המגן, בפגיעה בזכויות העובדים ובערעור שלטון החוק. בנוסף על כך, הנתונים חושפים קושי ייחודי המאפיין את אוכלוסיית מאבטחי מוסדות החינוך, של אבטלה מאונס והיקפי עבודה נמוכים במיוחד במהלך חודשי הקיץ, שבמהלכם בתי הספר סגורים ונמנע מהמאבטחים לעבוד. כך למשל, גילו הבדיקות שערכנו כי 79% מן העובדים אינם מקבלים תשלום בעבור ימי חג, 61% מקבלים תשלום חלקי עבור ימי חופשה שנתית, 44% מקבלים תשלום חלקי עבור דמי ההבראה ומ-24% מהעובדים מנכים מעסיקיהם כספים שלא כחוק. ממצאי הסקר מצ"ב בנספח.
  3. 3. על אף שנתוני הסקר מתייחסים לירושלים, יש בהם כדי ללמד על מציאות העסקה פוגענית בכלל הארץ בתחום השמירה, שכן צורת ההעסקה בכלל הרשויות המקומיות השונות נעשית באופן דומה.
  4. 4. מספר פניות שנעשתה מטעמנו בעבר אל עיריית ירושלים ואל המשכ"ל, ואף כתבות שנערכו בנושא בכלי התקשורת, לצערנו לא הובילו לשינוי של ממש בשטח, והעוול זועק לשמיים.
  5. 5. לאור החובה, הן החובה המוסרית והן מכוח הדין, המוטלת על הרשויות המקומיות כמזמין שירות לדאוג לתנאי העסקה לעובדי השמירה הוגנים, אנו דורשים:

           א.         להעביר מידית את אחריות הפיקוח על החברות מהמשכ"ל אל הרשויות המקומיות.

           ב.         להפסיק מידית של כל התקשרות עם חברות קבלן שנתגלו מפירות חוק.

           ג.          לספק פתרון למצוקת עובדי האבטחה במהלך חודשי הקיץ על ידי תקצוב המכרזים ל‑12   חודשים.

לתשובה נודה,

בברכה,

 

הפורום לאכיפת זכויות עובדים

 

איש קשר: מרטין וילר, רכז תחום עובדי קבלן, עמותת "קו לעובד"