20-01-2011

מאת: דנה שקד, דוברת "קו לעובד"

בתגובה על "דו"ח של הכנסת: הממשלה טועה בטיפול בעובדים הזרים" מאת עידו סולומון (17.1.11 TheMarker,)

מרכז המחקר והמידע של הכנסת פירסם דו"ח על כך ש-60% מהעובדים הזרים הלא חוקיים הם תיירים שנכנסו לישראל ולא יצאו ממנה. הדו"ח מדגיש כי רשות ההגירה אינה מתמודדת עם 100 אלף איש שנכנסו לישראל כתיירים וממשיכים לשהות בה ולעבוד בה.

עוד נכתב בדו"ח, כי יש קושי בהרחקתם, "שכן קשה לאתר אותם ולזהותם: שלא כמו מסתננים ועובדים חוקיים, תיירים שנכנסו כחוק ונשארו לעבוד שלא כחוק עובדים במגוון רחב יותר של מקצועות, בפיזור גיאוגרפי רחב, ואינם נוטים להתגורר באזורים מסוימים המאפיינים עובדים זרים, מסתננים ומבקשי מקלט".

ראש הממשלה בנימין נתניהו, בשיתוף פעולה עם מפלגת "ישראל ביתנו", קידמו מהלך שהביא לביטול הצורך באשרות כניסה לישראל לאזרחי רוסיה ואוקראינה. הצידוק לכך היה הוספת אלפי מקומות עבודה, שכן מספר התיירים מאוקראינה יגדל.

יש להניח כי נתניהו ושר התיירות, סטס מיסז'ניקוב, לא הביאו בחשבון את העובדה שאותם "תיירים" אוקראינים עלולים להישאר בישראל ולעבוד בה, בלא אשרה.

נתניהו ושרים בממשלה רודפים את כהי העור מאפריקה "המסתננים" והעובדים הזרים שכביכול מאיימים על ביטחון ישראל, בשעה שהם רק כ-20% מהעובדים הלא חוקיים בישראל, ומתעלמים מ-100 אלף "לבנים" ממזרח אירופה, שגם הם עובדים בלא אשרה. זאת המחשה של מסע הגזענות, שבו נהפכו העובדים הזרים, פליטים ומבקשי מקלט לשעיר לעזאזל ולאשמים בכל הרעות החולות בחברה הישראלית.

דנה שקד, דוברת "קו לעובד"

למכתב ב"הארץ"