13-12-2010
מאת: נטע רוזנטל, רכזת פניות עובדי חקלאותמי קולחין הינם מי שפכים (שמקורם במי ביוב, פסולת, תעשייה וכדומה), שעברו טיהור וסינון. סוג זה של מים משמשים כמי השקיה בשטחים חקלאים, אך בשום אופן אינם מתאימים לשתייה. משרד הבריאות רואה בחומרה כל זרימה של מי קולחין למאגר מי שתייה.למרות זאת, הגיעו לאחרונה מספר תלונות מעובדי חקלאות ממושבים שונים באזור עמק בית שאן אודות שימוש במי קולחין לשימוש אישי בהעדר פתרון אחר.

מן התלונות עולה תמונה כי העובדים נאלצים לעשות שימוש אישי (שתייה, בישול, כביסה ורחצה) באותם המים בהם משתמשים להשקיית הגידולים החקלאיים, קרי, מי קולחין. העובדים התלוננו כי המים מזוהמים, עכורים ונודפים ריח רע. כך לדוגמא, סיפרו העובדים כי בעת בישול המזון, ניתן לראות שאריות לכלוך על הסירים בהם היו מים.

עמותת "קו לעובד" פנתה לאגף לבטיחות וגהות בעבודה במשרד התמ"ת ודרשה לבצע חקירה מעמיקה של העניין. ראש האגף ענה במהרה לפנייה וביקש מהמפקח לבריאות הסביבה במשרד הבריאות מחוז צפון, לערוך בדיקות מקיפות של המים באזור זה.
בביקורת נמצא כי באחד המושבים החיבור שסיפק מים למגורי העובדים מקורו במי השקיה. אין דרך לדעת במשך כמה שנים נמשך מצב זה, אולם בעקבות פניית העובדים ל"קו לעובד" העניין סודר והותקן חיבור נפרד למי שתייה נקיים. במושב שני נמצא כי ישנה הפרדה בין קו מי השתייה לקו מי ההשקיה, אולם הצנרות נמצאות בסמיכות במספר מקומות ולשירותי העובדים זורמים מי השקיה. בנוסף, נמצא כי ריכוזי האבנית באזורים אלו הוא גבוה מהרגיל ויש לפעול להסרתם.

משרד הבריאות אוסר כל שימוש אישי במי קולחין וזאת משום שהשימוש במי פסולת אלו, למרות שעברו טיהור שהופך אותם למתאימים להשקיה, מוביל לתופעות לוואי חמורות ולנזקים בריאותיים חמורים ובלתי הפיכים.