02-05-2007

מאת: קו לעובד

לאחרונה נפגשה מנהלת סניף קו לעובד בחיפה עם עובדים תאילנדים המועסקים בלולי תרנגולי הודו.
העובדים דיווחו כי לצורך חיטוי הביצים הם משתמשים בפורמלין. בזמן החיטוי נוצרים אדי עשן סביב הביצים, הנמצאות במיכל סגור. עם פתיחת המיכל הם עוצרים את נשימתם כיוון שהאדים צורבים את עיניהם ואת דרכי הנשימה. לדבריהם המעסיק לא מספק להם מסיכות. עובדים במושב אחר בארץ סיפרו אף הם על עבודה עם החומר ללא אמצעי מגן מתאימים. הם אף דווחו על עובד ותיק נשלח על ידי המעסיק לתאילנד לאחר שחש ברע בעקבות השימוש בחומר. כיום הוא סובל מנכות כללית ומתקשה בהליכה

לפורמאלדהיד,  מספר שימושים: בתעשייה נעזרים בו לסינתזת חומריים כימיים, ואילו במוסדות רפואיים ובחקלאות הוא משמש לשימור וחיטוי. בלולים למשל הוא משמש כקוטל פטריות וחיידקים. החומר הוא גז בטמפ' החדר ומשווק בד"כ בתמיסה (דוגמת פורמלין).

הפורמאלדהיד חשוב לציין הוא חומר כימי מסוכן. הארגון הבינ"ל לחקר הסרטן סווגו כחומר מסרטן וודאי לבני אדם . חשיפה לרמות גבוהות מעל המותר של החומר עלולה לגרום לעובד לסרטן האף והלוע. חשיפה לחומר אף ברמות המותרות יכולה לגרום לגירוי וצריבה בעיניים ובדרכי הנשימה. עובדים עלולים לפתח רגישות לחומר ולהגיב בתגובה אלרגית חריפה גם לריכוזים נמוכים שלו.
אחת הסכנות המאפיינות את הפורמאלדהיד היא כי לא ניתן להיעזר בריחו או במידת הרגישות לו כמדד לרמת החומר המסוכנת לבריאות לטווח ארוך.

משרד התמ"ת פרסם לאחרונה דף מידע ובו הצהיר כי בשנת 2007 יהודק הפיקוח על השימוש בפורמאלדהיד, בין היתר על ידי חיוב מעסיקים לערוך מדידות תקופתיות בעזרת מעבדה מוסמכת, התקנת גלאים למדידה עצמית של ריכוז החומר באוויר, וחיובם באספקת ציוד מגן אישי למי שעובדים עם החומר.