07-02-2012

הקאוליציה הארצית להעסקה ישירה הוקמה בשנת 2010 ושותפים בה: עובדות ניקיון, נציגי ועדי עובדים, התאחדות הסטודנטים הארצית ויו"רי אגודות הסטודנטים, ארגוני עובדים וארגונים חברתיים כגון: צ"ח, איתך-מעכ"י, שת"יל, כוח לעובדים, התנועה החברתית לישראל, האגודה לזכויות האזרח, הפורום להגנת ההשכלה הציבורית, קו לעובד ועוד.
כקואליציה המכילה הן עובדות ועובדים והן גופים וארגונים שעוסקים שנים רבות בליווי, הגנה, תמיכה ואכיפה מקצועיים, של מצבם התעסוקתי של אוכלוסיות עובדי קבלן במגזרים שונים במשק אנו פונים אליכם היום בדרישה לממש את הנקודות הבאות בשוק העבודה בישראל:

1. העסקה ישירה ולא אכיפה – ניסיון ארוך שנים מעיד שכל ניסיון אכיפה, בקרה ופיקוח בנוגע לאוכלוסיות מוחלשות, עובדות ועובדים בתעסוקת עוני וכיום גם בענפים ומגזרים קבלניים נוספים הוא רק כסות ואינו נותן מענה רלוונטי לצורות הניצול, העושק והגזל השונות. כל עוד לא מתקיימים יחסי עובד מעביד בין העובד למעסיקו במקום העבודה פרקטיקות של ניצול ועד עבדות פיסית ממשית מתקיימים באופן גורף ומצער.

2. הכרה – הכרה בכל העובדים המועסקים באופן עקיף, לרבות עובדים המועסקים דרך קבלני כוח אדם, חברות שירותים, וכל שיטת העסקה אחרת בה העובד/ת אינו מועסק ישירות במקום העבודה שלו, כעובדי קבלן. וקליטתם באופן הוגן וראוי אצל מעסיקם הישירים.

3. 100% – העברת כלל עובדות ועובדי הקבלן בישראל מהעסקה קבלנית מנצלת להעסקה ישירה. מציאת כלל המענים הארגוניים למיגור מוחלט של תופעת ההעסקה הקבלנית לסוגיה. לאחוז המזערי בשוק העבודה המבצע עבודה זמנית של ממש נדרש לתת מענה חקיקתי ומנהלי מותאם למצבו ושאינו נופל תחת מודל ההעסקה הקבלנית המוכרת כיום.

4. השוואת תנאים – השוואת תנאי עובדי הקבלן שיקלטו במוסדות ובחברות השונים כעובדים מן המניין, לתנאי ההעסקה של עובדי מקום העבודה אליו הם נקלטים – חשיבות עליונה לוודא שלא נולד שרץ חדש במעמד קליטת אותם עובדים אלא כי יעשה עימם הצדק הראוי.

5. עיגון – עיגון ההעסקה הישירה בחקיקה אפקטיבית ושאינה ניתנת למניפולציה, עקיפה או שינוי.
אנו, חברות וחברי הקואליציה הארצית להעסקה ישירה רואים בכם את הכתובת והאחראיים ליצירת שינוי זה במשק הישראלי לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל. אנו מברכים על הקמת שדולה זו. נמשיך לפעול למימוש מטרות אלו בתקווה למימוש צדק חברתי בסיסי וחיוני זה לחברה בישראל.