25-01-2017

"לדברי הרשות החלו להתקבל תלונות מהמומחים הזרים כי משהגיעו לישראל, לאחר שנדרשו לשלם לשם כך בדרך כלל עמלות שלא כדין למתווכים שונים, לא שילמו להם מעסיקיהם את השכר בהתאם להתחייבותם. תלונות אלו הובילו לחקירת הנושא על ידי רשות האוכלוסין, שמצאה כי הפרות רבות של זכויות המומחים מתרחשות בשטח." […]

"מעמותת קו לעובד נמסר בתגובה: גביית דמי תיווך אסטרונומיים לטובת הזכות לעבוד בישראל, כמו גם החתמה על חוזים פיקטיביים של מהגרי עבודה, הינן תופעות שכיחות ומוכרות היטב לרשויות המדינה. לא בכדי התקבלו החלטות ממשלה לפיהן בענפי הבניין והחקלאות יובאו עובדים רק באמצעות הסכמים בילטראליים, בהם למדינה מעורבות פיקוחית ישירה בהליכי הגיוס.

נראה כי סביב פרשת העסקת הרתכים השכילה רשות האוכלוסין וההגירה להבין כי אלו הובאו באצטלא של 'מומחים' רק כדי לעקוף את החובה להביא עובדים לענף הבניין רק באמצעות ישום הסכמים בילטארלים. יש לברך על האכיפה של זכויות העובדים, גם אם נעשתה בדיעבד, משהתגלתה אי החוקיות שבהתנהלות החברה. אין בכך כדי לרפא את הנזק שכבר נעשה לעובדים, אולם יש לקוות כי להבא תמנע הרשות מראש ממתן אישורים להבאת עובדים בדרכים לא מפוקחות, ותוך עקיפת ההסכמים הבילאטרליים בענף".

קראו את כתבתה של ז'נאן בסול, "בעקבות הפרת זכויות עובדים זרים: רשות האוכלוסין תחלט ערבות מעסיק של 450 אלף שקל"