03-06-2009

מאת: עו"ד חני בן ישראל, קו לעובד

ביום 25.5.09 עמותת "קו לעובד" הגישה ערעור לבית המשפט העליון על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב, אשר דחה את עתירתו של מהגר עבודה מהודו, שהובא לישראל במרמה לצורך עבודה בענף הסיעוד.

העותר, במקרה זה, כמו עובדים הודים רבים נוספים, הובא לישראל לצורך עבודה בענף הסיעוד לאחר ששילם סכום עתק לחברת כוח האדם שהסדירה את בואו חרף העובדה, שאין כל מעסיק בישראל אשר מבקש להעסיקו, ושעה שברור ל"מייבאים", כי חסר לו אחד הכישורים הבסיסיים הדרושים לצורך עבודה בתחום הסיעוד בישראל – היכולת לקיים תקשורת מילולית עם המעסיק בעתירה התבקש מתן רישיון ישיבה ועבודה "כללי" מסוג ב/1 לעותר.

כן ביקשנו מבית המשפט להורות למשרד הפנים לקבוע, בהנחיות מינהליות, כללים לטיפול במהגרי עבודה במצבו של העותר, אשר יאפשרו להם לעבוד כדין, וכללים למתן אשרות כניסה לישראל בנציגויות ישראל במדינות המוצא של מהגרי עבודה, וזאת עד ליישומן של החלטות הממשלה בדבר פיקוח על גיוסם של מהגרי עבודה לעבודה בישראל.