01-02-2010

מאת: סוכנות החדשות מען

בפגישה עם פועלים מהכפר הפלסטיני עין אלבידא, בן 12 אלף התושבים הממוקם מזרחית לטובאס, התברר כי בני הכפר המועסקים בהתנחלויות חקלאיות ישראליות בבקעת הירדן חשופים לפגיעה בזכויותיהם, בעיקר בכל הנוגע לתנאי שכרם ובטיחותם בעבודה.

המעסיקים מרוויחים פעמיים
נציגי התאחדות איגוד פועלי פלסטין במחוז טובאס ועמותת קו לעובד, אשר השתתפו בפגישה, שמעו על תנאי עבודתם של 70 פועלים פלסטינים מהכפר המועסקים בהתנחלויות הישראליות השכנות; מחולה ושדמות מחולה.
מרבית העובדים מועסקים באמצעות קבלנים פלסטיניים, מבלי שהם מקבלים תלושי שכר ותשלום עבור זכויות סוציאליות. שכרם נמוך משכר המינימום ועומד על סכום שנע בין 65 שקלים ל 90 שקלים עבור יום עבודה של 11 שעות.
למרות שחוק שכר המינימום מחייב את המעסיק לשלם לעובד לפחות 20.70 ₪ ברוטו עבור שעת עבודה רגילה, נמנעים המעסיקים הישראליים מתשלום שכר מינימום לפועלים הפלסטינים בבקעת הירדן.
על פי נתונים שנאספו, 70% עד 100% מהתוצרת החקלאית בהתנחלויות שבקעת הירדן, עשבי מרפא, תמרים, פלפלים ועגבניות, מיועדת ליצוא, בעיקר למדינות אירופה. עובדה זו כמו גם העובדה שהשלטונות הישראלים אינם אוכפים את חוקי העבודה בהתנחלויות יוצרת מציאות בה מרוויחים המעסיקים פעמיים: לא רק שהשכר אותו הם משלמים לפועלים הפלשתינים נמוך משכר המינימום, הם גם זוכים למחירים גבוהים עבור התוצרת אותה הם מייצאים.

סכנות הרעלה, צורך בבדיקות רפואיות וחוסר מענה מצד המוסד לביטוח לאומי
בנוסף להלנת שכרם, מתלוננים פועלי הכפר עין אלבידא על מחסור באמצעי בטיחות בעבודה. אומנם הם לא נפגעים מתאונות עבודה, אך הם סובלים מתשישות ועייפות כתוצאה מעמידה ממושכת במשך שעות ארוכות ושאיפת כמויות גדולות של חומרי הדברה המותזים על התוצרת החקלאית אותה הם קוטפים.
חלק מהעובדים מקבלים מסכות מגן אך אלו הן מסכות פשוטות שאינן מפחיתות את שאיפת החומרים הרעילים. פועלים אלו, הנחשפים לחומרי ההדברה סובלים ממחלות חזה, אלרגיות בעור, ובעיות גב כתוצאה מהעמידה על הרגליים שעות ארוכות ביממה.
ראיד אבו יוסף, יועץ לבטיחות בעבודה מעמותת קו לעובד, המליץ לעובדים לשהות כמה שיותר באוויר הלח שבתוך החממות, במיוחד במהלך חודש הרמדאן, תקופה בה צמים העובדים וגופם מאבד כמות נוזלים רבה.
אבו-יוסף הוסיף כי קיימת סכנת הרעלה ממשית, ארוכת טווח, שכן חומרי ההדברה נספגים בגוף הן בשאיפתם והן דרך חדירתם לעור. כמו כן המליץ אבו יוסף לעובדים לפנות למרכז לבדיקות רפואיות באמצעות משרד הבריאות הפלסטיני, וזאת בכדי לאתר מחלות מוקדם ככל האפשר.
בהקשר זה יש להעיר כי המוסד לביטוח הלאומי הישראלי מחוייב, על פי חוק, לעקוב אחר תאונות ופגיעות בעבודה של פועלים פלסטיניים שמועסקים בהתנחלויות ישראליות בגדה המערבית, אך מאחר והביטוח הלאומי אינו מנחה את הפועלים כיצד לפעול במקרה של פגיעה בעבודה, לא נהנים עובדים אלה מזכויות הביטוח הלאומי כלל.
בחודש שעבר פנתה עמותת קו לעובד, עמותה ישראלית לזכויות עובדים, למוסד לביטוח לאומי בעניין הפועלים בהתנחלויות, אך תשובת המוסד לא נתקבלה עד ליום זה.

פעם נוספות – הקבלנים
העובדים מהכפר עין אלבידא ביקשו להדגיש את הקושי בו הם נתקלים אל מל הקבלנים הפלסטינים המשבצים אותם לעבודה בהתנחלויות השונות. כשהמעסיקים מבקשים מהקבלנים הפלסטינים להחליף עובד זה בעובד אחר, עושים זאת הקבלנים ללא היסוס מבלי שזכויות העובדים נשמרות.